Browse by Ebooks

Author Title Language Publisher

Z

Maciej Ząbek Uchodźcy w Afryce. Etnografia przemocy i cierpienia Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Maciej Ząbek Przemiany kulturowe w Afryce. Historia i antropologia Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Maciej Ząbek Antropologia polityczna w Afryce Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Tomasz Zaborowski Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium planistyczne Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Marcin Zaborowski, Anna Zielińska-Rakowicz, Artur Gradziuk, Patryk Kugiel, Maya Rostowska, Damian Wnukowski Promocja Polskiej gospodarki za granicą Polish Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Łukasz Zaborowski PODZIAŁ KRAJU NA WOJEWÓDZTWA Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Tatiana Zachar Podolinská, Tomáš Hrustič Čierno-biele svety. Slovak, Czech Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Urszula Zachara-Związek Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Maciej Zachariasiewicz Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Maida Zagorac, Saša Gavrić 1995-2015 - Women and Political Life in Post-Dayton Bosnia and Herzegovina English Sarajevo Open Centre
Tanya Zaharchenko Where Currents Meet. Frontiers in Post-Soviet Fiction of Kharkiv, Ukraine English Central European University Press
Adriana Zaharijević, Saša Gavrić, Emina Bošnjak Neko je rekao feminizam? Bosnian, Serbian Sarajevo Open Centre
Władysław Zahorski, Jolanta Sikorska-Kulesza Moje wspomnienia. Tom 1 Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Raia Zaimova, Nikolay Aretov Пътят към „другата” Европа Bulgarian Кралица Маб
Marta Zając, Ireneusz Kida Studia hebraica. Księga pamiątkowa. Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katarzyna Zajda, Anna Kołomycew, Łukasz Sykała, Karol Janas LEADER and Community-Led Local Development Approach. Polish Experiences English Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Jakub Zajdel Pokolenia PRL na ekranie w kontekście dokumentów prasowych z epoki Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Juraj Zajonc, Marianna Mészárosová, Ingrid Kostovská Slovenský národopis 1953-2002: Bibliografia Slovak Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Staša Zajović, Ljupka Kovačević Feministička etika brige Serbian Žene u crnom
Staša Zajović Od materinske politike mira do feminističko-antimilitarističkog otpora Serbian Žene u crnom
Staša Zajović, Gordana Daša Duhaček, Rada Iveković Ženski sud : o procesu organizovanja Serbian Žene u crnom
Staša Zajović, Miloš Urošević Ratni zločin silovanja Serbian Žene u crnom
Łukasz Zakonnik Zachowania konsumentów a kształtowanie się ceny dóbr używanych na rynku elektronicznym Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wojciech Zaleski, Czesław Straszewicz, Juliusz Mieroszewski, Jerzy Prądzyński, Leon Orłowski, Czesław Miłosz, Jan Ulatowski, Melchior Wańkowicz, Konstanty Jeleński PARYSKA KULTURA – 1952/060 – Październik Polish INSTYTUT LITERACKI (Paryż)
Piotr Załęski Weryfikacja kompetencji obywatelskich polskich maturzystów – analiza na podstawie egzaminu z wiedzy o społeczeństwie z lat 2010–2019 Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Anna Zalewska Jaką płeć ma robotnica? Analiza symboli realizmu socjalistycznego Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Małgorzata Zalewska-Bujak Nauczyciel w „polu” szkolnym – w świetle teorii Pierre'a Bourdieu i nauczycielskich narracji Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Mirosława Zalewska-Pawlak, Magdalena Sasin Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Magdalena Zalewska-Turzyńska Organizacja jako system sieci zintegrowanych relacji komunikowania Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Krzysztof Marcin Zalewski, Katarzyna Kazimierska, Anna Łabuszewska Republika Berlińska. Ewolucja niemieckiej polityki pamięci a niemiecki patriotyzm English, Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Antonia Zambova Проблеми на младежката писмена практика Bulgarian Факултет по славянски филологии, Софийски университет »Св. Кл. Охридски«
Łukasz Zamęcki Sinizacja systemu politycznego Hongkongu Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Łukasz Zamęcki Rewolucja parasolkowa w Hongkongu. Przyczyny, przebieg, następstwa Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Rufin Zamfir, Anna Reynolds RISKS AND VULNERABILITIES IN THE WESTERN BALKANS English NATO Strategic Communications Centre of Excellence
Rodolfo García Zamora, Selene Gaspar Olvera Migración y Desarrollo Económico Grietas en la Cuarta Transformación en México 2018-2024 Spanish Transnational Press London
Sławomir Zapłata Wpływ wewnętrznych czynników na sukces projakościowego zarządzania w organizacji Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Tomasz Zarycki POLSKA WSCHODNIA I ORIENTALIZM Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Stanisław Zarzewski, Józef Pretwic, Czesław Miłosz, Witold M. Gombrowicz, Bogumił Andrzejewski, Juliusz Mieroszewski, Maria Danilewicz-Zielińska, Stefan Korboński, E. Wreciona, Szymon Szyszman, Jan Torosiewicz (Andrzej Vincenz), Zygmunt Stermiński, Olga Żeromska, Jan Winczakiewicz, Krzysztof Górski PARYSKA KULTURA – 1953/071 – Wrzesień Polish INSTYTUT LITERACKI (Paryż)
Wojciech Zarzycki, Zbigniew Wilczek, Magdalena Zarzycka Diversity of forest vegetation of the Silesian Foothills / Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego English, Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Aleksandra Zasępa Od surrealizmu do poezji symbolu. Tendencje artystyczne w twórczości poetyckiej Janusza Stycznia Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Liubov Zastînceanu, Valeriu Cabac, Carolina Tcaci Utilizarea tehnologiilor educaționale și informaționale moderne pentru formarea competențelor profesionale ale studenților în instituțiile de învăţămât superior English, Romanian, Russian Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Đuro Zatezalo Petrova gora. Uloga i značaj u NOR-u Hrvatske 1941-1945. Croatian Srpsko narodno vijeće, Arhiv Srba u Hrvatskoj
Magdalena Zatorska Lelowianie, Polacy, Żydzi. Szkice etnograficzne o konstruowaniu lokalnego dziedzictwa Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Izabella Zatorska Rousseau et Diderot: traduire, interpréter, connaître French Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Halina Zawadzka Ucieczka z getta Polish Ośrodek KARTA
Anna Zawadzka Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Małgorzata Zawadzka Jean Cocteau: le poète face aux arts plastiques French Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Michał Zawidzki Deductive Systems and the Decidability Problem for Hybrid Logics English Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Marta Zawilska-Florczuk, Anna Kwiatkowska-Drożdż, Konrad Popławski, Piotr Buras Germany's energy transformation: difficult beginnings English Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Alicja Zawistowska HORYZONTALNE NIERÓWNOŚCI EDUKACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Result 5351-5400 of 5495