C.E.E.O.L. main page

Studia Etnologiczne i Antropologiczne


Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  English title: Ethnological and Anthropological Studies
  Subject: Anthropology
  Frequency: irregular
  ISSN: 1506-5790
  Status: active
  Address: ul. Bankowa 12B
Katowice (40-007), Poland
  Phone: +48 32 359 20 56
  Fax: +48 32 359 20 57
  eMail: wydawus@us.edu.pl RSS

2014 2013 2012 2011 2010 Portrait 
    
Issue No. 14/2014