C.E.E.O.L. main page

Więź


Publisher: Towarzystwo Więź

  English title: Bond
  Subject: Culture and Society
  Frequency: quarterly
  ISSN: 0511-9405
  Status: active
  Address: ul. Trębacka 3
Warszawa (00-074), Poland
  Phone: 00 48 22 827-29-17
  Fax: 00 48 22 827-29-17
  eMail: wiez@wiez.com.pl RSS

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Portrait 
    
Issue No. 1 (659)/2015  
Details: Czy dzisiejszy uniwersytet to już tylko firma świadcząca usługi dla ludności? Jak uzdrowić szkoły wyższe chore na punktozę, grantozę i ankietozę? Kto dziś rządzi uczelnią: rektor czy algorytm? Pytanie „po co wierzącym polityka?” należy do tych, na które nie ma jednej, dobrej na zawsze odpowiedzi. A może chrześcijanie powinni dziś w ogóle uwolnić się od politycznych złudzeń? We współczesnej fantastyce, także polskiej, zaobserwować można sporo nawiązań do tradycji chrześcijańskiej. Czy ten rodzaj twórczości to otwieranie drzwi do wiary, czy może raczej – poprzez zaproszenie do nowej, „prawdziwszej” rzeczywistości – przejaw ulegania skłonnościom gnostyckim?