C.E.E.O.L. main page

Więź


Publisher: Towarzystwo Więź

  English title: Bond
  Subject: Culture and Society
  Frequency: quarterly
  ISSN: 0511-9405
  Status: active
  Address: ul. Trębacka 3
Warszawa (00-074), Poland
  Phone: 00 48 22 827-29-17
  Fax: 00 48 22 827-29-17
  eMail: wiez@wiez.com.pl RSS

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Portrait 
    
Issue No. 1 (655)/2014  
Details: Dżendery złe i dobre Liczba nonsensów wypowiedzianych ostatnio w sporze o gender jest olbrzymia. Jednak naszym autorom udało się znaleźć unikalną perspektywę – diagnozują złe i dobre strony „dżenderów”, odróżniają również niebezpieczeństwa rzeczywiste od urojonych. Warto przeczytać – nawet jeśli ktoś ma dosyć tego tematu. Nie tylko z gender, ale i z władzą mamy problem. Nie opisujemy go jednak w kategoriach politycznych. Pytamy, po co jest władza i czy może mieć ludzką twarz. Czy władzę można porównać do tańca? Czasem trzeba być przeciw. „Więziowa” tradycja dialogu i szukania tego, co łączy, nie oznacza zamykania oczu na realne zagrożenia. A wobec niektórych niebezpiecznych zjawisk w kulturze potrzebne są „prywatne egzorcyzmy”.