C.E.E.O.L. main page

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej


Publisher: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

  English title: Intercultural Studies for Central and Eastern Europe
  Subject: Culture and Society
  Frequency: semi-annual
  ISSN: 1898-4215
  Status: active
  Address: Krakowskie Przedmieście 26/28
Warsaw (00-927), Poland
  Phone: +48 22 55 31 318
  Fax: + 48 22 55 31 337
  eMail: wuw@uw.edu.pl RSS

2010 2009 2008 2007 Portrait 
    
Issue No. 5/2010