C.E.E.O.L. main page

Zagłada Żydów. Studia i materiały


Publisher: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów & IFiS PAN

  English title: Holocaust. Studies and Materials
  Subject: History
  Frequency: annual
  ISSN: 1895-247X
  Status: active
  Address: Nowy Swiat St. 72, room #120
Warszawa (00-330), Poland
  Phone:
  Fax: (48) (22) 657 28 74
  eMail: redakcja@holocaustresearch.pl RSS

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Portrait 
    
Issue No. 10/2014  
Details: Two volume issue