C.E.E.O.L. main page

Езиков свят -Orbis Linguarum


Issue no.2 /2012


Publisher:

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

  Address: 66 Ivan Mihaylov Str.
Blagoevgrad (2700), Bulgaria
  Phone: +35973 88 55 01
  Fax: +35973 889 123
  eMail: magipkp@mail.bg

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Table of Content: Issue 2, 2012 / Bulgarian and English    
СТАНДАРТНИЯТ ЕЗИК ВЪВ ВАРИАТИВНАТА (СОЦИО)ЛИНГВИСТИКА    
НЯКОИ СЛУЧАИ НА ЕЛИДИРАНЕ НА СКАЗУЕМОТО В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ    
КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СП. СЪПОСТАВИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ – ОТ СЪЗДАВАНЕТО МУ ДО ДНЕС    
ПОЕМАТА “ЗЛАТНИ НИВИ И БОЙНИ ПОЛЕТА” НА ЕМ. ПОПДИМИТРОВ – ДОКУМЕНТ И ПРИТЧА ЗА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА    
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РУССКОГО ВОИНА (на материале статей А. Н. Толстого о Первой мировой войне)    
DAS “UNTERWEGSKIND” ILMA RAKUSA    
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И ВЪЗПИТАТЕЛНАТА НАСОЧЕНОСТ В АДАПТАЦИЯТА НА “РОБИНЗОН КРУЗО” ОТ СТ. ИВ. ПОПОВ (1892 г.)    
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН НАУЧЕН ТРУД ИЮБИЛЕЙ НА ПРОФ. Д-Р ЛИЛИЯ ИЛИЕВА    
ЗА МЕДОВИНАТА НА ПОЕЗИЯТА, МЪДРОСТТА И СЛОВОТО или за превода на “ТЪЙ РЕЧЕНИ СА НА ВИСОКИЯ СЛОВАТА…”    
ПЕТНАЙСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “МОРФОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЕ”    
МАРКИРАНИЯТ СЛОВОРЕД В ИТАЛИАНСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ЗАГЛАВИЯ    
МЕХАНИЗМИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ЧАЛГА ИНДУСТРИЯТА    
ИНВАЗИЯТА НА АНГЛИЦИЗМИТЕ В СЪВРЕМЕННАТА МЛАДЕЖКА ПРЕСА (върху материал от списанията “Bravo” и “Хай Клуб”)    
ПЛЪТНОСТ НА МЪЛЧАНИЕТО В ДЖЕНДЪР ШУМОВЕТЕ: ПОСТАНОВКИ НА СТРАСТТА У НАТАЛИ СТИВЪНС    
АРЕСТУВАНИЯТ “ХАРИ ПОТЪР”    
КАК “ПИСМО ДО ЕДНО НЕРОДЕНО ДЕТЕ” ОТ ОРИАНА ФАЛАЧИ ДОСТИГНА ДО БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАТЕЛИ    
Translated Title: THE WAY IN WHICH ‘A LETTER TO AN UNBORN CHILD’ BY ORIANA FALLLACI REACHED ITS BULGARIAN READERS
Publication: Linguistic World (2/2012)
Author Name: Tsvetkova, Vanya;
Language: Bulgarian
Subject: Philology / Linguistics
Issue: 2/2012
Page Range: 93-96
No. of Pages: 4
File size: 122 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
0 Euro (€)
Summary: NATIONAL PHILOLOGY CONFERENCE FOR UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDENTS, BLAGOEVGRAD 2012 / I’m presenting you the Oriana Fallaci’s book “Letter to a child never born”. Oriana Fallaci was an extremely scandalous Italian journalist, author, and political interviewer. She was also a young partisan during World War II. Fallaci has interviewed many internationally known leaders and celebrities such as the Dalai Lama, Omar Khadafi etc. Her book “Letter to a child never born” is may be the most touching book of hers. It's about a professional woman with an unexpected and difficult pregnancy; about the important decisions a woman in a position like hers has to make… It`s a book where the author presents her conversations with her unborn child but also with herself in a way that everyone who reads it remains stunned. She’s not afraid to use her sharp, but also very rich language to express the deep emotions and thoughts that went through her mind. All these feelings and tension NEED to be presented to the foreign reader in the best possible way too, so, considering the fact that I’m a bulgarian citizen, I found the translation of this book in bulgarian and axamined it closely. The conclusions I have come to are that the interpreter, Bozhan Hristov, had made many changes to the book. One of them are the multiple missing parts, even entire paragraphs, in the translation which, in fact,reppresent key moments of her piece.The other important aspect of the translation I found is the fact that B. Hristov has let his individuality and personal point of view to excel and therefore upstage the author’s style and modificate it in a way I don’t find appropriate. But there are some extenuating circumstances under which I find these phenomenons in the translation qutite normal, like the fact that it’s made in the 1977, when the foreign languages weren’t so widely studied, especially the Italian one, because of the political situation in Bulgaria and not only.
You could see many examples of all these roughnesses in the translation with some explanations of my own and, of course, my version of the translation. I’m also commenting the eventual reasons of the difficulies the interpreter has met during his work.
Keywords: Oriana Fallaci; “Letter to a child never born”; translation; Bozhan Hristov;
СМИРЕНИЯТ ИТАЛИАНЕЦ И ХИЙТКЛИФ В ПИЕСАТА “A LEGEND OF FLORENCE” НА ДЖЕЙМЗ ХЕНРИ ЛИЙ ХЪНТ    
СЪН И РЕАЛНОСТ В РОМАНА “ИСКАМ ГО МЪРТЪВ” НА МАРИЯ СТАНКОВА    
ИЗВЪН ФОРМАЛНОТО – “ZOO, ИЛИ НЕЛЮБОВНИ ПИСМА” ОТ ВИКТОРШКЛОВСКИ    
НЕПРИМИРИМА И НЕПРЕСТАННА АНГАЖИРАНОСТ. Това, което Гюнтер Грас трябва да каже