C.E.E.O.L. main page

Studime Historike


Issue no.3-4 /2003


Publisher:

Qendra e Studimeve Albanologjike

  Address: Instituti i Historisë, Rruga “Naim Frashëri” Nr. 7
Tirana, Albania
  Phone: +355 4 22 58 69
  Fax: +355 4 22 58 69
  eMail: alalaj@albmail.com

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
MARRËDHËNIET E VENEDIKUT ME KISHAT PARA DHE GJATË LUFTËS SHQIPTARO-OSMANE, ROLI I TYRE DHE DEPËRTIMI I HUMANIZMIT NË SHQIPËRI    
FRYMA SHQIPTARE E KISHËS KATOLIKE DHE KUVENDI I ARBNIT    
KRIPTOKRISTIANIZMI (KRISHTERIMI I FSHEHTË) DHE KUVENDI I ARBNIT    
KONCEPTI I LIDHJES SË PRIZRENIT PËR SHTETIN KOMBËTAR SHQIPTAR (1878-1881)    
VRASJA E GJENERAL TELINIT DHE RRJEDHIMET E SAJ - Konflikti italo-grek (gusht-shtator 1923) -    
POZITA E GRUAS NË LEGJISLACIONIN E VITEVE 1925-1939    
Translated Title: The Position of the Albanian Woman in the Legislation of the Years 1925-1939
Publication: Historical Studies (3-4/2003)
Author Name: Musaj, Fatmira;
Language: Albanian
Subject: Gender Studies
Issue: 3-4/2003
Page Range: 079-090
No. of Pages: 12
File size: 132 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
1.5 Euro (€)
Summary: After the proclamation of the independence and the formation of the national state, the change of the woman’s position would depend on the economic, social, political and cultural development of Albania. An important place in this direction, side by side with the setting up of the national educational system, the economic and social development of the country would play the state legislation to be compiled, which would precede the building of the state administration and the creation of the social relations in the country.
The necessity to compile and approve the state laws for the recognition of the woman’s rights was also raised during the years 1912-1920, but because of the difficult political situation of the country inside and in the international arena even to the problem of the woman, as to the other social problems, was devoted little attention.
Concrete efforts to recognize the woman her legal rights and freedoms were made in the parliament of the years 1921-1924. In various sittings the government put forward for discussion such bills where the woman was recognized the right to divorce, to vote, the inheritance right which were not approved by the conservative majority in parliament.
But the trying situation of the woman and the necessity to change it in all the directions continued to be requested even during the years 1925-1939. It became part of the reforms undertaken by the state in the educational, legislative and economic-social fields.
The reform in the legislative field in this period had as object also the change of the position of the woman. The compilation and approval of the Civil Code in April of the year 1928 brought evident improvements in the amelioration of the rights and freedoms of the woman in the matrimonial and family relations. Her were recognized equal rights with the man for divorce, rupture of the betrothal without any consequence, the inheritance right. The Civil Code promulgated the monogamous family.
Important was the law regulating the betrothals, which was promulgated in the year 1932. In this law the woman were guaranteed more rights in the institution of the betrothal. In March 1937 it was approved the law for the removal of the veil (worn by the Moslem woman) and were signed some international conventions, as that of the work for women and children, for the prohibition of the trade of women on prostitution aims, etc.
The new which brought the legislation of the years 1925-1939 was a very positive achievement for the time, but it could not easily occupy the place of the traditional centuries old laws, thing that was observed even during the time of its application.
Keywords: the change of the woman’s position in Albania; state laws for the recognition of the woman’s rights; the compilation and approval of the Civil Code
LUFTA ITALO - GREKE DHE SHQIPTARËT (tetor 1940 - prill 1941)    
ASPEKTE TË SITUATËS POLITIKE NË RAJONIN PERËNDIMOR TË BANOVINËS SË VARDARIT (Prill 1939 – Maj 1941)    
KRYENGRITJA POPULLORE E MATIT (Korrik – Gusht 1943)    
NGJARJET E MARSIT TË VITIT 1947 NË KRYEGJYSHATËN BOTËRORE BEKTASHIANE    
PËRPJEKJET E PARA TË QEVERISË SHQIPTARE PËR VENDOSJEN E MARRËDHËNIEVE DIPLOMATIKE ME GREQINË (1954-1956)    
PAKICA GREKE NË SHQIPËRINË PASKOMUNISTE (1990-1996)