C.E.E.O.L. main page

Kultūrologija


Issue no.10 /2003


Publisher:

Lietuvos kultūros tyrimų

  Address: KFMI Saltoniskiu 58
Vilnius (08105), Lithuania
  Phone:
  Fax:
  eMail: s.juknevicius@mail.lt

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Globalizacija, Nacionalinė Kultūra Ir Tapatumas    
Homo Europeus, Europos Kultūros Virsmai Ir Lietuviai    
Etnokonfesiniai Santykiai Pietryčių Lietuvoje Istorinės Antropologijos Aspektu    
Tautinė Individualybė Ir Lietuvių Meno Raidos Gairės (1918–1940)    
Freimaurerlied Atgarsiai L.G. Rėzos (1776–1840) Kūryboje    
Vilniaus Miesto Xix A. Pirmosios Pusės Istorijos Tyrimo Problemos    
Lietuviškoji Stanislawo Moniuszkos Gaida    
Filosofijos Amžius Lietuvoje: Apšvietos Filosofavimo Savitumai    
Stanislovo Čerskio Kelionė Po Vakarų Europą 1819–1821 M.    
Translated Title: Stanislovas Čerskis’ Journey Across Western Europe Between 1819 And 1821
Publication: Culturology (10/2003)
Author Name: Pacevičius, Arvydas;
Language: Lithuanian
Subject: History
Issue: 10/2003
Page Range: 218-232
No. of Pages: 15
File size: 250 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
0 Euro (€)
Summary: The researchers of the old Lithuanian culture are well familiar with the personality of Stanislovas Čerskis (Stanis³aw Czerski), canon of Samogitia, author of žemaičių vyskupijos aprašymas (1830; Description of the Diocese of Samogitia). However, the contents of his scientific journey across Europe conducted between 1819 and 1821 have not been disclosed. A lecturer of classical languages at Vilnius Gymnasium, Èerskis went on the journey for Vilnius University to collect material for the Latin-Polish dictionary. Based on the correspondence kept in the Czartoryski Library in Kraków it has been established that Èerskis visited 21 city and studied the collections of 15 libraries (Royal Libraries of Berlin, Paris and Dresden, Laurentian Library in Florence, Ambrosian Library in Milan, St Mark‘s Library in Venice, libraries at Königsberg University and at the British Museum and others) and 6 archives (the „secret“ archives of Königsberg, the Neapoli City Archives, the Chapter Archives in Frauenberg/Frombork and others). He conducted correspondence with Adomas Jurgis Čartoryskis (Adam Jerzy Czartoryski), curator of Vilnius University and the educational district of Vilnius, through Adolfas Dobrovolskis, secretary of the latter. The letters indicate that Čerskis browsed the collections of main libraries and archives and reported of the historical material (antiquities) found on Čartoriskis‘ commission. The patron Èartoriskis ordered to purchase or to copy some rare manuscripts illustrating the history of the Polish-Lithuanian state.
Historical documents were sought without the intention to expand the collections of the library at Vilnius University; instead, the aim was to enrich the famous Pu³awy collection, which comprised nearly 40 thousand prints and several thousands of rare manuscripts at that time. It is interesting to note that the collection of Vilnius University library became that large only before the university was closed in 1832. Therefore, it is to be considered that the journey was coordinated not only (and not that much) by Vilnius University but by the patron as well. On the other hand, the aims of the scientific journey have also been fulfilled, as already in 1822 Čerskis published the Latin-Polish dictionary.
Keywords: Samogitia; Stanislaw Czerski; scientific journey; Latin-Polish Dictionary;
Senamiesčio Įvaizdžiai Vilniaus Kultūros Paveldo Saugoje Xx A.: Nuo Kraštovaizdžio Iki Praeities Skeveldrų    
Miesto Įvaizdis Kaip Lietuvių Muzikos (Ir Tautos) Atsinaujinimo Problema    
Lietuviška Muzikologinė Literatūra Tarpukario Lietuvoje (1918–1940)    
Nežinomi Römerių Dinastijos Dailininkai    
Japonų Šintoizmas Ir Baltų Religijos    
Dabartinės Visuomenės Dvasinė Kultūra: Psichologiniai Religingumo Determinantai    
Religinė Velnio Įvaizdžio Prasmė Lietuvių Liaudies Tradicijoje