C.E.E.O.L. main page

Wieś i Rolnictwo


Issue no.1 (154) /2012


Publisher:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

  Address: ul. Nowy Świat 72
Warszawa (00-330), Poland
  Phone: +48 22 826 94 36
  Fax: +48 22 657 27 50
  eMail: wydawnictwa@irwirpan.waw.pl;irwir@irwirpan.waw.pl

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Wnioski i zalecenia wynikające z badań prowadzonych w IRWiR w 2011 roku    
JUBILEUSZ 40-LECIA INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN (wystąpienie na otwarcie)    
JUBILEUSZ 40-LECIA INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN (wystąpienie na otwarcie)    
Kilka refleksji na 40-lecie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN    
Teraźniejszość i przyszłość europejskiej polityki wobec obszarów wiejskich    
WPR po 2013 roku – ocena i propozycje modyfikacji    
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzie ograniczania dysparytetów społeczno-ekonomicznych wsi w Unii Europejskiej    
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka    
Translated Title: Economic situation of dairy farms after liquidation of the system of milk production quotas
Publication: Village and Agriculture (1 (154)/2012)
Author Name: Wilczyński, Artur; Świtłyk, Michał;
Language: Polish
Subject: Economy, Business and Management
Issue: 1 (154)/2012
Page Range: 85-97
No. of Pages: 13
File size: 150 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
0 Euro (€)
Summary: In step with the European Union's new budget perspective for 2014–2020 changes will be taking place in the Common Agricultural Policy. One of these changes will be the liquidation of the system of milk production quotas. It is predicted that in the result of the liquidation of the quota system the production of milk on the EU market will grow, which is likely to lead to a decrease in its procurement price. The article marks an attempt at determining the future economic situation of dairy farms, which is certain to be affected by the indicated changes. Research was conducted on the basis of model farms specializing in milk production and representing different volumes of production. In order to determine the income situation of the examined farms in 2014 and 2020 definite assumptions relating to the future costs of production means, productivity and milk procurement prices were adopted. The results of the simulation have shown that between 2014 and 2020 the incomes of all the analysed farms will decrease. The greatest fall will be experienced by farms having the smallest herds of dairy cows. Their operation will be barely profitable. The rest of the analysed model farms may record in 2020 a decline in profitability of between 20% and 30% in comparison with 2014. Such situation will compel milk producers to take strategic decisions concerning the possibilities of their further operation.
Keywords: profitability; dairy farms; production costs; milk production quotas
Rozwój obszarów wiejskich objętych Siecią Ekologiczną Natura 2000    
Bezrobocie determinantą przestrzennego zróżnicowania płodności według miejsca zamieszkania w Polsce w latach 1999–2009    
Stare i nowe nierówności edukacyjne wśród młodzieży wiejskiej    
Znaczenie gospodarcze pszczół w polskim sadownictwie    
Unijne i krajowe instrumenty prawne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszarów wiejskich    
Recenzja książki Jarosława Gołębiewskiego „Efektywność systemów marketingowych w gospodarce żywnościowej”    
Sprawozdanie z konferencji „Założenia i realizacja edukacji wspieranej nowymi technologiami komunikacyjno-informacyjnymi”    
Relacja z konferencji „Humanistyka dla biznesu. Człowiek w świecie idei”