C.E.E.O.L. main page

Периодическо списание на Българското книжовно дружество в Средец


Issue no.44 /1894


Publisher:

Българско книжовно дружество

  Address: -
Sredets (Sofia), Bulgaria
  Phone:
  Fax:
  eMail: info@ceeol.com

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Съдържание на броя (оригинален правопис)    
Един български ръкопис от XVII век в Пражкия музей. Разглежда С. Аргиров    
Населението въ Княжество България по трите първи преброявания. Отъ М.К. Сарафовъ    
Translated Title: The population in the Kingdom of Bulgaria according to the first three censuses.
Publication: Periodical Journal of the Bulgarian Literary Society in Sredets (44/1894)
Author Name: Sarafov, Mihail Konstantinov;
Language: Bulgarian
Subject: Sociology / Social Sciences
Issue: 44/1894
Page Range: 201-246
No. of Pages: 46
File size: 3032 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
4 Euro (€)
За взаимната замяна на ясните и тъмните съгласни в новобългарский език. От Д. Матов    
Извод от трактата “Аксиомите в геометрията”. От Ив. Гюзелев    
Село Лешко. От А. П. Стоилов    
Български народни умотворения (Народни песни, записани в с. Преслав, в Таврическата губерния в Русия, от преславский учител Тан. Върбанский)    
Няколко поправки (към материяла за българския речник от гр. Прилеп) От К.А. Шапкарев    
Рецензии: “Бог в Природата”. Първоначален прочит за децата. Нат.Гротъ. Превел от руски Г.В. Ангелов. София, стр. 30. От Д.    
Рецензии: “Един недостатък в нашия стил”. Л. Милетич. Български преглед, II, стр. 91-112. Разглежда И. П. Плачков    
Рецензии: “Разум”. Литературно-научно-обществено месечно списание. Директор Н. Йонков-Владикин, София. 1893. Разглежда С. Драгиев    
Рецензии: “Ив. Вазов и Английската критика”. Превод на български от Ив.Ев. Гешов    
Рецензии: “Кратко описание на Панагюрското въстание”, провъзгласено на 20-й Априлий 1876 година. Написал Черновежд. Средец. 1893. Разглежда И.П.П.    
Рецензии: “Граматика на Старогръцки език”. Първо собствено издание. Д-р Ив. Занетов и Конст. Караджов. Варна, Печатница Л. Нитче, 1893 г.    
Кратки вести: “Празнувание петдесет-годишнината от основание на българската журналистика от К. Фотинова в г. 1844” и мнението ни за него. В.Д. Стоянов    
Кратки вести: “Нови сведения за старата Охридска църква”. От М. Дринова    
In memoriam Д-р Франко Рачки. От В.Д. Стоянов    
Бележка до редакцията на “Българска Сбирка”. Редакцията    
Няколко печатни погрешки    
Обявление за Духовний журнал “Странникъ”