C.E.E.O.L. main page

Polski Przegląd Dyplomatyczny


Issue no.5 (21) /2004


Publisher:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

  Address: ul. Warecka 1a
Warszawa (00-950), Poland
  Phone: +48 22 556 80 00
  Fax: +48 22 556 80 99
  eMail: sekrppd@pism.pl

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
spis treści    
Unia Europejska jako inicjator w stosunkach z Chińską Republiką Ludową    
Posłowie i ambasadorzy polscy w Związku Sowieckim (1921–1939 i 1941–1943)    
Translated Title: Polish Diplomatic Representatives and Ambassadors in Soviet Union (1921–1939 and 1941–1943
Publication: The Polish Diplomatic Review (5 (21)/2004)
Author Name: Kornat, Marek;
Language: Polish
Subject: Politics / Policy Studies
Issue: 5 (21)/2004
Page Range: 129-203
No. of Pages: 75
File size: 305 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2 Euro (€)
Summary: Autor analizuje rolę, jaką odgrywali posłowie i ambasadorzy polscy w stosunkach polsko-sowieckich. W lipcu 1921 r. funkcję posła w Moskwie objął Tytus Filipowicz, który organizował od podstaw poselstwo. W 1925 r. posłem został Stanisław Patek, który negocjował pakt o nieagresji. W 1934 r. poselstwa w Warszawie i Moskwie podniesiono do rangi ambasad. W latach 1933–1936 ambasadą kierował Juliusz Łukasiewicz – sowietolog, rzecznik dobrych stosunków z ZSRR i wykonawca „linii Becka. Misja Wacława Grzybowskiego przypadła na przełomowy okres 1936–1939. Nie potrafił właściwie zinterpretować paktu Ribbentrop–Mołotow, a wydarzenia z 17 września 1939 r. były dla niego wielkim zaskoczeniem. Przywrócenie stosunków dyplomatycznych otwarło nowy rozdział w stosunkach polsko-sowieckich. Ambasadorem został prof. Stanisław Kot, który nie miał dyplomatycznego przygotowania, bronił zasady utrzymywania dobrych stosunków, zgodnie z „linią Sikorskiego”. Jego następcy, Tadeuszowi Romerowi, zawodowemu dyplomacie przyszło kierować ambasadą w krytycznym okresie rosnącego napięcia w stosunkach polsko-sowieckich. (Red.)
Recenzje    
Archiwum: Ewakuacja złota Banku Polskiego we wrześniu 1939 r. w relacji konsula brytyjskiego w Konstancy    
Kronika dyplomatyczna