C.E.E.O.L. main page

Przegląd Humanistyczny


Issue no.02 /2007


Publisher:

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

  Address: ul.Nowy Świat 4
Warszawa (00-497), Poland
  Phone: +48 22 55 31 318
  Fax: +48 22 55 31 318
  eMail: wuw@uw.edu.pl

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Literatura rosyjska na przełomie wieków - stan transformacji ustrojowej    
Idea Świętej Rusi a reformatorska działalność Piotra Wielkiego    
Marcuse w kręgu Heideggera    
Arystoteles w "Monachomachii" Krasickiego    
Powtórzenie i polisemiotyczność. Typy i formy powtórzeń    
Średniowieczność w "Sadze o jarlu Broniszu" i "Rapsodii świdnickiej" W.J. Grabskiego    
Recepcja darwinizmu w Królestwie Polskim. "Głos" (1886-1894)    
Wazowie wobec Towarzystwa Jezusowego    
Idea federacji Polski z Czechosłowcją w opiniach czołowych polskich polityków emigracyjnych (1940-1942)    
Translated Title: The idea of Polish-Czech federation viewed by major Polish emigration politicians (1940-1942)
Publication: Humanistic Review (02/2007)
Author Name: Serwatka, Tomasz;
Language: Polish
Subject: Culture and Society
Issue: 02/2007
Page Range: 123-130
No. of Pages: 8
File size: 152 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: The idea of post-war Polish-Czech federation was created in the mid-40s in London, which was the headquarters of Polish and Czech emigration authorities. The author focuses on the views of Władysław Sikorski, Kazimierz Sosnkowski, August Zaleski, Edward Raczyński and the Polish primate Agust Hlond. Those politicians pursued creation of a mid-Europen organization of countries, perhaps including Hungary as well, able to oppose Germany and Soviet Russia.
Keywords: Polish-Czech federation; emigration politicians
Nastroje społeczeństwa polskiego w okresie kryzysu berlińskiego 1961 roku    
O potrzebie metafizyki    
Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej    
Między wschodem a zachodem. Nowe spojrzenie na związki międzykulturowe    
Potok pięknej urody słów    
Spór o kompetencje nauczyciela polonisty    
(Wielkich) narracji życie po życiu?    
Rocznicowe sympozjum mickiewiczowskie we Lwowie