C.E.E.O.L. main page

Kwartalnik Historii Żydów


Issue no.01 /2006


Publisher:

Żydowski Instytut Historyczny

  Address: Tłomackie 3/5
Warszawa (00-090), Poland
  Phone: +48 22 827 92 21
  Fax:
  eMail: secretary@jhi.pl

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Powieść Juliana Ursyna Niemcewicza "Powóz złamany" - głos w sprawie reformy Żydów polskich    
Wilno, 19-21 kwietnia 1919 roku    
Translated Title: Vilnius, April 19-21, 1919
Publication: Jewish History Quarterly (01/2006)
Author Name: Różański, Przemysław;
Language: Polish
Subject: History
Issue: 01/2006
Page Range: 13-34
No. of Pages: 22
File size: 197 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: In January 1919, Vilnius was seized by the Bolsheviks, but on April 19, Polish Army units entered the city. On April 21, Vilnius was fully under Polish control. This was when several tens of Jews were killed by firing squad without a trial. There was American involvement in the attempt to clarify the Vilnius developments, including envoy Hugh Gibson, President of the American Jewish Committee Louis Marshall and Henry Morgenthau, chairman of the U.S. mission in Poland. A Report on the Occurrences in Wilna, Presented to the Polish Government by the Jewish Community of Wilna was preserved among Morgenthau’s documents. The report indicates that Polish troops oppressed the Vilnius Jews. Additionally, the Morgenthau files contain a deposition by Leon Jaffe, a well known Jewish writer and Zionist. The files of the U.S. Department of State contain a report by Szalom Asz, an outstanding Jewish writer born in Polish lands.
Keywords: Vilnius; Polish-Russian war 1919-1920; Polish-Jewish relations; persecution
Żydowski Związek Wojskowy w getcie warszawskim    
Holokaust a kwestia narracyjnej przedstawialności rzeczywistości historycznej    
Obraz Żyda w folklorze białoruskim    
Żydzi Międzyrzeccy w okresie Drugiej Rzeczypospolitej w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Lublinie    
Recenzje    
Żydzi w Polsce. Materiały do bibliografii za I kwartał 2005 r.