C.E.E.O.L. main page

Zagłada Żydów. Studia i materiały


Issue no.2 /2006


Publisher:

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów & IFiS PAN

  Address: Nowy Swiat St. 72, room #120
Warszawa (00-330), Poland
  Phone:
  Fax: (48) (22) 657 28 74
  eMail: redakcja@holocaustresearch.pl

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Spis treści w języku polskim    
Spis tresci w języku angielskim    
Od Redakcji    
Esej Błońskiego po latach    
STUDIA. Morderstwo na Makowieckich i Widerszalu. Stara sprawa, nowe pytania, nowe wątpliwości    
STUDIA. Nazistowski mord na Żydach w prasie polskich komunistów (1942–1944)    
STUDIA. Literatura polska o donosach i donosicielach    
STUDIA. Sądzenie tych którzy nie mogą być sądzeni – procesy kolaborantów w Izraelu    
STUDIA. Losy pracowników niemieckiej gadzinówki „Nowy Kurier Warszawski” w świetle powojennych procesów z dekretu sierpniowego    
Translated Title: STUDIES. The Fate of Journalists of the German 'Reptile Newspaper' – “Nowy Kurier Warszawski” in the Light of Post-War Trials ...
Publication: Holocaust. Studies and Materials (2/2006)
Author Name: Schnepf, Zuzanna;
Language: Polish
Subject: History
Issue: 2/2006
Page Range: 132-159
No. of Pages: 23
File size: 146 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
1 Euro (€)
Summary: The main sources used in this article are investigation and court files of post-war
trials of 15 former journalists of Nowy Kurier Warszawski, so-called “reptile
newspaper” (gadzinówka), a newspaper published by German authorities in General
Government throughout the entire occupation. They were charged and convicted of
collaboration on the basis of the so-called “August decree” of the Polish Committee of
National Liberation. The sentences in this trial were surprisingly low as compared with
those of others tired for collaboration with the Germans, including many Home Army
soldiers. Such trials were used by the communist government to eliminate political
opponents in post-war Poland. In this article, the author considers whether the
journalists’ trials should also be treated as a political issue, and formulates a definition
of collaboration, delineating its boundaries in the light of court rulings. The defendants’
and witnesses’ testimonies are used to present work conditions in Nowy Kurier
Warszawski and methods of recruitment among the Poles. A reconstruction of the
newspaper’s employees’ line of defence made it possible to determine the structure of
this type of narration and confront it with the witnesses’ testimonies, recollections of
other journalists and documents of the Home Army, the Delegatura Rządu RP na Kraj
(Government Delegate’s Office at Home), as well as personal files of the Security
Service (Służba Bezpieczeństwa, SB). Available materials made it possible to get
acquainted with the post-war fate of the defendants and analyse what influence on their
future lives had their work for the “reptile newspaper” (gadzinówka).
Keywords: collaboration; “reptile press”; Nowy Kurier Warszawski; August decree; court trials
SYLWETKI: Od agenta do kolaboranta? Współpraca żydowskiego publicysty Fritza Seiftera z Bielska z władzami niemieckimi w latach trzydziestych i czterd    
SYLWETKI: Adam Żurawin – bohater o tysiącu twarzy    
SYLWETKI: Przeciw swoim: Wzorce kolaboracji żydowskiej w Krakowie i okolicy    
SYLWETKI: Proces Szepsla Rotholca a polityka kary w następstwie Zagłady    
MATERIAŁY: Świadectwo milczenia…Rozmowa z Jerzym Lewińskim, byłym funkcjonariuszem Służby Porządkowej getta warszawskiego.    
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH: O niemieckim filmie propagandowym z warszawskiego getta. Przyczynek do analizy    
MATERIAŁY: Józef Górski, Na przełomie dziejów [oprac J. Grabowski]    
MATERIAŁY: Głową w mur. Interwencje Kazimierza Papée, polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, w sprawie zbrodni niemieckich w Polsce, listopad    
MATERIAŁY: Raporty żydowskiego „informatora” z warszawskiego getta [oprac. Christopher R. Browning i Izrael Gutman].    
MATERIAŁY: Tekst zwany [oprac. Monika Polit]    
MATERIAŁY: O ukrywaniu się po „aryjskiej stronie” z Feliksem Tychem rozmawia Barbara Engelking    
Z WATSZTATÓW BADAWCZYCH:ARCHITEKCI ZAGŁADY – analiza funkcjonowania Centralnego Zarządu Budowlanego w KL Auschwitz-Birkenau    
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH: Komiksem w historię.    
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH: Pomiędzy propaganda a kolaboracją: casus Getto Cajtung    
PUNKTY WIDZENIA: O kolaboracji    
PUNKTY WIDZENIA: Zbyt wiele racji. Uwagi na marginesie książek Normana G. Finkelsteina i Daniela J. Goldhagena    
PUNKTY WIDZENIA: Obraz Żyda jako wroga: mordy rytualne    
PUNKTY WIDZENIA: Księdza Stanisława Musiała zmagania z pamięcią    
Omówienia, recenzje, przeglądy    
Omówienia wydawnictw zagranicznych na temat Zagłady Żydów    
Omówienia wydawnictw ciągłych dotyczących Zagłady Żydów    
CURIOSA: Norwegian Variations on the Polish Theme. A Norwegian Script on Polish Anti-Semites.