C.E.E.O.L. main page

Revistë Mikste Debatike për Çështje Shoqërore, Politikë, Kulturë Dhe Letërsi


Issue no.05 /1996


Publisher:

Qendra Për Studime Humanistike “Gani Bobi” Prishtinë

  Address: Kosova
  Phone:
  Fax:
  eMail:

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Historia dhë Identiteti kulturor Shqiptar    
Translated Title: History and Cultural Albanian Identity
Publication: Mixed Review (05/1996)
Author Name: Misha, Piro;
Language: Albanian
Subject: History
Issue: 05/1996
Page Range: 9-023
No. of Pages: 15
File size: 1468 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: lt is a known fact that contact, meeting, acquaintance, the symbiosis of different cultural elements brings color, prosperity, energy and vitality to the culture of a nation.
Undoubtedly, in each effort to analyze the Albanian cultural identity, this fact should be taken into consideration. But, unfortunately, so often in the history, contact especially among different civilizations and cultures, means first of all conflict, bloodshed, lack of balance, traumas, misunderstanding, tension and above all interruption. Therefore, what is the balance of these two auxiliary and at the same time contradictory aspects of Albanian culture? While writing these lines, I know very well that such a question is valid not only for Albania. In fact a very superficial searching of the roots that nourish "the Albanian face" will indicate that they mix and interweave with the roots of other trees, sometimes not so near to each other. It is not only the roots that interweave, but also the branches. This is helpful to any serious research on the identity of any peoples, but it becomes more helpful when we speak of the Balkans (or Southeastern Europe). To a certain degree, the whole peninsula was and remains a piece of earth between East and West, Europe and Asia., between the past and the present, a bridge that links these two worlds, but unfortunately, it is more a piece of earth where they clashed and unfortunately still continue to clash and fight. Just as a Bulgarian writer puts it: "The bridge is built to walk on and not to sit on, it is too difficult to live on a bridge". So, to better comprehend "the Albanian face" it is valuable to identify the "differences to other Balkan faces", but at the same time it is also valuable to know where to put it in the common Balkan gallery.
Lehtësia e Padurueshme e Qeverisjes    
Ui Llav Ju (Jurop): Identitete dhe Ambiguitete    
Ikja nga Kompleksi i Rozafës    
Lajthitjet e Ardian Klosit    
Qortimi autoritar me Fjalor demokratik    
Na Dutz Na Ho Utz (p'ej Shpije)    
Midis Bronksit dhe Ballkanit. 5 Tregime    
Kopshiti i Shtigjeve qu Bigëzohen    
Vrasja e Marquezit në La Coupole    
Agarta. a: Jo    
Dashuria dhe.... - Prostituta (Dy tregime)    
Trashëgimia    
Proza moderne (ese)    
Unë jam Kasandra    
Vallëzim në Arkë    
Nata është e ngrohtë    
Dhembje Krishti    
Transkriptimi i Mendjes në Lëvizije    
C'mon Pigs of Western Civilization    
Krimi dhe Indiferenca    
Vargjet që lexohen në këmbë / Sipër Gërmadhave të Evropës    
Elegji Boshnijake    
Bisedë me Zhorzh Kastelanin    
Preth Konceptit të Postmodernizmit    
Teoritë e Postmodernës    
Buzëqeshia filozofike për Vdekjen e Njeriut    
Postmoderna apo 'thjerrëza e të dehurit    
Semiotica e Dhimbjes (Dritero Agolli)    
Odin Modvalsen' i Kasem Trebeshines    
Teoria e Komunikimit letrar    
Joyce dhe Cie    
Lëkundja e Sollersit    
Murti - Bing    
Prometeu dhe Hamleti    
Ikonoklazma    
Imagjinariumi politik dhe Religjioni    
Filozofia dhe Ortodoksia në Islam    
Kontributi I.F. Nopçes në Studimin e Lashtësisë Shqiptare    
Shqetësimet rinore në një shoqëri në tranzicion    
E drejta kushtetuese dhe Minoritetet në Ballkan    
Me vështrim nga deti    
Lumturia e Artit    
Abstraksioni dhe Fabula    
Një botim themelor mbi Ilirët    
Monografia e Kërçovës    
Azili, Heshtja dhe Mençuria    
Prëfim mbi Mëkatnorët    
Prezentrim me vlerë i letërsisë Sqipe