C.E.E.O.L. main page

Gjurmime Albanologjike - Seria e shkencave filologjike


Issue no.39 /2009


Publisher:

Instituti Albanologjik i Prishtinës

  Address: Str. Eqrem Çabej p.n.
Prishtina (10000), Kosova
  Phone: + 381 38 220 822
  Fax: + 381 38 224 156
  eMail: institutialbanologjik@hotmail.com

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
NDIHMESA E INSTITUTIT ALBANOLOGJIK TË PRISHTINËS PËR BASHKËPUNIMIN NDËRKOMBËTAR NË FUSHËN E STUDIMEVE SHQIPTARE    
VEÇORITË E POETIKËS SË ALI ASLLANIT    
FOLJA STILISTIKE E FISHTËS    
LEKSIKOGRAFIA SHQIPE DHE ZËVENDËSIMI I FJALËVE TË HUAJA TË PANEVOJSHME    
SELMAN RIZA PËR PASKAJOREN E SHQIPES    
ETNOGRAFIA E TË FOLURIT NË EPOSIN E KRESHNIKËVE    
FILOLOGJIA E DETIT    
NJOHURI TË PËRGJITHSHME PËR FOLJET NGA SELMAN RIZA    
PARALELIZMA DHE NDRYSHIME NDËRMJET SISTEMIT RASOR TË GREQISHTES DHE ATIJ TË SHQIPES    
NORMALJA E ELBASANIT DHE KOSOVA (ME RASTIN E 100 VJETORIT)    
MARRËDHËNIET E ILIRO-SHQIPES ME GJUHËT BALLKANIKE SIPAS ONOMASTIKËS SË SOTME    
EMRAT VETJAKË PËRKËDHELËS NË GJUHË SHQIPE    
VËSHTRIM MBI SISTEMIN FOLJOR TË SË FOLMES SË OPOJËS    
ORIENTALIZMAT NË LEKSIKUN E GJAKOVËS    
ASPEKTE TË STUDIMEVE LEKSIKORE NË TË FOLMET E KOSOVËS    
SHËNIME RRETH PRURJEVE LINDORE NË VEPRËN ROMANTIKE TË NAIMIT    
STRUKTURA TREGIMTARE E ROMANEVE TE ADEM DEMAÇIT    
POETIKA E TREGIMEVE TË AZEM SHKRELIT    
VËSHTRIM KRAHASUES MES POEZISË SË LASGUSHIT “VDEKJA E NOSITIT” DHE POEZISË “ALBATROSI” TË BODLERIT    
Translated Title: COMPARATIVE REVIEW OF THE POETRY IN LASGUSH'S "VDEKJA E NOSITIT" AND "ALBATROSS" BY BAUDELAIRE
Publication: Albanological Research - Philological Sciences Series (39/2009)
Author Name: Jakupi, Muharrem;
Language: Albanian
Subject: Philology / Linguistics
Issue: 39/2009
Page Range: 229-252
No. of Pages: 24
File size: 153 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
3 Euro (€)
EPISTEMOLOGJIA LETRARE: HISTORIKU DHE KONCEPTI I SAJ    
ANTON HARAPI, MENDIMI DHE ANALIZA E TIJ PSIKO - FILOZOFIKE    
PERSPEKTIVAT NARRATOLOGJIKE TE ROMANI “VDEKJA MË VJEN PREJ SYVE TË TILLË” I REXHEP QOSJES    
FIGURA STILISTIKE E KRAHASIMIT DHE E METAFORËS NË TRADITËN SHQIPTARE DHE NË TRAJTIMET BASHKËKOHORE