C.E.E.O.L. main page

Studime Historike


Issue no.1-2 /2003


Publisher:

Qendra e Studimeve Albanologjike

  Address: Instituti i Historisë, Rruga “Naim Frashëri” Nr. 7
Tirana, Albania
  Phone: +355 4 22 58 69
  Fax: +355 4 22 58 69
  eMail: alalaj@albmail.com

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
DIBRA DHE KOXHAXHIKU NË KOHËN E SKËNDERBEUT    
Translated Title: DIBRA AND KOXHAXHIK IN THE TIME OF SCANDERBEG
Publication: Historical Studies (1-2/2003)
Author Name: Biçoku, Kasem;
Language: Albanian
Subject: History
Issue: 1-2/2003
Page Range: 007-029
No. of Pages: 22
File size: 215 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2 Euro (€)
Summary: In the sources on the medieval history the name Dibra comes out in a document of the beginning of the XII-th century, when it is mentioned a “bishop of Dibra” and in a document of the beginning of the XIV-th century which mention the region of Dibra. Dibra has occupied a place even in the works of the Byzantine authors.Some parts of the works of the Byzantine authors with political and military events in Albania are published translated into the Albanian language in the years 1962. In 1967 were published those which mention the epoch of Scanderbeg, in 1975 were published translated into Albanian all the parts of the works of the Byzantine authors where are mentioned the Albanian regions, and in 1978 were published the Byzantine documents on the same subject. The Byzantine authors, as well as the other sources, have inexactitudes in the presentation of the historical events, in toponymy, etc. The main mistake of the publishers of the Byzantine sources into Albanian, as well of the other scholars who were occupied with the localization of the battles fought between the Albanians led by Scanderbeg and the Ottoman army, has been the ignorance from their part of the roads through which could move the warring armies from the coastal regions of the Adriatic towards Macedonia and vice-versa.
Keywords: Albanian history; Byzantine authors; the epoch of Scanderbeg; localization of the toponym Dibra; Upper Albania; Low Albania; Ottoman Empire of the XV-th century; the castle of Koxhaxhik
MARRËDHËNIET SHQIPTARO-GREKE GJATË PERIUDHËS SË KRIJIMIT TË PAKTIT BALLKANIK (1952-1954)    
DREJT FQINJËSISË SË MIRË    
DISA VEÇORI TË ORGANIZIMIT POLITIK NË DY FAZAT E PUSHTIMIT TË VENDIT    
PLENUMI I 2-TË I KQ TË PKSH, RRJEDHOJË E NDËRHYRJES SË PKJ (nëntor 1944)    
DËMSHPËRBLIMET ITALIANE TË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE PËR SHQIPËRINË (1945-1960)    
ASPEKTE NGA ZHVILLIMI I SHKOLLËS SHQIPTARE NË VITET 1956-1960