C.E.E.O.L. main page

Gjurmime Albanologjike - Folklor dhe etnologji


Issue no.40 /2010


Publisher:

Instituti Albanologjik i Prishtinës

  Address: Str. Eqrem Çabej, p.n.
Prishtina (10000), Kosova
  Phone: + 381 38 220 822
  Fax: + 381 38 224 156
  eMail: institutialbanologjik@hotmail.com

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
PASQYRA E LËNDËS    
MBI VLERËN DHE RËNDËSINË E BLEJVE “FOLKLORI MUZIKOR SHQIPTAR“ TË LORENC ANTONIT    
MBI PRAKTIKËN E INTERPRETIMIT TË KËNGËVE SHUMËZËRËSHE ME SHOQËRIM INSTRUMENTAL NË SHQIPËRINË E JUGUT, NË REGJISTRIME TË HERSHME DHE ZHVILLIME    
KONTRIBUTI I RAMADAN SOKOLIT PËR ORGANOLOGJINË SHQIPTARE    
KUPTIMET E REJA TË REGJIONIT DHE TË KULTURËS    
ETNOKULTURA DHE KRYENGRITJA E VITIT 1911    
FESTAT E TË RINGJALLJES SË NATYRËS NDËR SHQIPTARË    
XHUBLETA SI PJESË E RËNDËSISHME E KULTURËS MATERIALE EDHE NË KONTEKSTE TË REJA    
FUNKSIONI I ARMËS NË DOKET E ZAKONET TONA POPULLOR    
HISTORI E SHKURTËR E THEMELIMIT TË MËHALLËS SË MUHAXHIRËVE NË PRISHTINË    
NJË VUAJTJE E HESHTUR    
DISA VEÇORI TË PROZËS GOJORE TË PLAVËS DHE GUCISË    
LETËRSIA POPULLORE NË KOSOVË    
KONCEPTI POPULLOR PËR TË BUKURËN NË LIRIKËN E DASHURISË    
EPIKË MATJANE “E MUNGUAR”    
BALADA KRYEVLERË E KËNGËS POPULLORE    
FILLET E PAREMIOGRAFISË DHE PAREMIOLOGJISË    
TEMA E KUFIRIT ETNIK NË RRËFIMET PERSONALE T Ë BANORËVE TË ZONAVE KUFITARE    
MITRUSH KUTELI SI FOLKLORIST    
TRADICIONALITET DHE RISI NE DASMËN TIRANASE    
Translated Title: TRADITIONALITY AND INNOVATION IN TIRANA WEDDINGS
Publication: Albanological Research - Folklore and Ethnology Series (40/2010)
Author Name: Vaqarri, Sabina;
Language: Albanian
Subject: Folklore
Issue: 40/2010
Page Range: 313-322
No. of Pages: 10
File size: 74 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: In this paper will be spoken about the rites of traditional wedding in Tirana and new peculiarities noticed in this ceremony nowadays. It has to do with Tirana and its village districts. Conclusions of this paper were achieved through the usage of certain literature for the region of Tirana, archive ethnographical sources in the Institute of Anthropology and Studies of Arts and the funds of material culture. Beside them there were realized searching in the city of Tirana and surrounding villages such as in the villages: Prezë, Ndroq, Selitë e Malit, Zall-Mner etc..Due to the conversations in the fieldwork with elder people it is achieved to be created an image of traditional wedding in its complexity.
VËSHTRIM PËR KANGËN SYLEJMAN DOBRUNA    
KRITIKA DHE RECENSIONE