C.E.E.O.L. main page

Философски алтернативи


Issue no.3 /2006


Publisher:

Институт за философски изследвания при БАН

  Address: 6 ”Patriarh Evtimij” Blvd.
Sofia (1000), Bulgaria
  Phone: (+359 2) 981 07 91
  Fax: (+359 2) 981 07 91
  eMail: filosofski_alternativi@mail.bg

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Основополагащата харта на Европейския съюз: консти-туция или договор?    
Религиозното и революционно начало в Русия    
Философската антропология в България от втората половина на ХХ век – библиографско изследване    
Исихастката антропология и кризата на съвременния човек    
Казано и премълчано в „За природата на боговете“ на Цицерон    
Относно теория на предмета (Първа част)    
Относно онтологичния статус на науката    
Философстването – съзерцание и съпричастие: есета с награда „Поощрение“    
Философстването – съзерцание и съпричастие: есета с награда „Поощрение“    
Философстването – съзерцание и съпричастие: есета с награда „Поощрение“    
Етнически проблеми и вълнения в България?    
Отзиви: Философска антропология: по света и у нас    
Отзиви: Лицата на българската нравствена култура    
Отзиви: Пет години „Известия“ на Хуманитарния департамент при Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“    
Отзиви: „Концептуализиране на метафорите. върху маргиналиите на Чарлс Пърс“