C.E.E.O.L. main page

Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej


Issue no.3 /2008


Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - Wydawnictwo

  Address: pl. Nankiera 15
Wrocław (50-140), Poland
  Phone: 0048 71 343 89 20
  Fax:
  eMail: pamietnik-literacki@wp.pl

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Strony tytułowe    
Treść zeszytu [po polsku i angielsku]    
Bitwa i polowanie w „Kronice polskiej” Anonima zwanego Gallem. Relacje świata ludzkiego ze światem zwierząt    
„Nie dbam, aby zimne skały...” Tajemnice Orfeusza-mędrca w „Pieśni II” z „Ksiąg wtórych” Jana Kochanowskiego    
Seneka – Kochanowski, Kochanowski – Seneka    
„Filozofi są dziwacy, surowi, melankolicy...” O atopicznych cechach osobowości filozofów w literaturze polskiego renesansu    
Wielka smuta w epickim zwierciadle Samuela Twardowskiego. „Władysław IV” jako literackie świadectwo recepcji wydarzeń historycznych    
Staropolskie pieśni nowiniarskie    
Poezja porozbiorowa 1793–1806. Próba opisowej definicji    
Spóźniona groźba. „Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego” w świetle poetyki tzw. listu odpowiedniego    
„Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”? – glosa do „Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim”    
Wokół zagadek pierwszych zbiorowych wydań twórczości Jana Kochanowskiego    
Translated Title: On the Riddles of the First Collected Editions of Jan Kochanowski’s Literary Creativity
Publication: Literary Memoir. A Quarterly on the History and Criticism of the Polish Literature (3/2008)
Author Name: Ślękowa, Ludwika;
Language: Polish
Subject: Literature
Issue: 3/2008
Page Range: 179-183
No. of Pages: 5
File size: 240 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
0 Euro (€)
Summary: The article describes the content of the first collected editions (from edition A to edition D) of Jan Kochanowski’s literary creativity by the then famous editor Jan Januszowski. The order of the pieces is not incidental but a subject to the following criteria: linguistic (Polish and Latin creativity; the latter absent from edition C on), thematic (from poems about the poet to occasional poems), and stylistic (from rarefied style to plain one).
Keywords: Jan Kochanowski; Jan Januszowski
O kilku nieznanych intermediach staropolskich    
Recenzja: Grzegorz Franczak, Vix imitabilis. La „Griselda” polacca fra letteratura e cultura popolare. Kraków–Udine 2006    
Recenzja: Krzysztof Mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm – manieryzm – barok. Studia nad poezją XVII stulecia. Warszawa 2005    
Recenzja: Dariusz Chemperek, Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka drugiej połowy XVII wieku. Lublin 2005    
Recenzja: Klemens Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Warszawa 2004. „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”. T. 29    
Recenzja: Grzegorz Trościński, Wczasy wielkiego człowieka. Studium o poezji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Sandomierz 2005    
Recenzja: Mirosława Hanusiewicz, Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej. Warszawa 2004    
Recenzja: Wiesław Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych. Lublin 2005. „Źródła i Monografie”. [T.] 291    
Recenzja: Grzegorz Raubo, Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku. Poznań 2006. „Filologia Polska”. Nr 92    
Recenzja: Koncept w kulturze staropolskiej. Pod redakcją Ludwiki Ślęk, Adama Karpińskiego, Wiesława Pawlaka. Lublin (2005). „Źródła i Monografie”    
Recenzja: Tomasz Chachulski, Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku. Warszawa 2006    
Sprostowanie [do tekstu Radosława Siomy z z. 2/2008]