C.E.E.O.L. main page

Przegląd Humanistyczny


Issue no.01 /2006


Publisher:

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

  Address: ul.Nowy Świat 4
Warszawa (00-497), Poland
  Phone: +48 22 55 31 318
  Fax: +48 22 55 31 318
  eMail: wuw@uw.edu.pl

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE Z POLISTOPADOWEJ PERSPEKTYWY    
PRZESZŁOŚĆ, ROMANTYZM, LITERATURA. GŁOS W DYSKUSJI POLONISTY Z UKRAINISTĄ    
KIJOWSKA BAROKOWA SCENA DRAMATYCZNA O WIŚNIOWIECKICH    
Z HISTORII UKRAIŃSKIEGO WERTEPU ALBO JESZCZE RAZ W OBRONIE ERAZMA IZOPOLSKIEGO    
AKADEMIA KIJOWSKO-MOHYLAŃSKA: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ    
LIKWIDACJA UNII NA ZIEMIACH PRZEDROZBIOROWEJ RZECZYPOSPOLITEJ W XVIII-XX w.    
WYPRAWA KIJOWSKA W POLSKIEJ PROPAGANDZIE PRASOWEJ    
Translated Title: THE RAID ON KIEV IN POLISH PRESS PROPAGANDA
Publication: Humanistic Review (01/2006)
Author Name: Korzeniewski, Bogusław;
Language: Polish
Subject: History
Issue: 01/2006
Page Range: 83-98
No. of Pages: 16
File size: 228 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: From the very beginning, the raid on Kiev was a subject of political debates and fierce press polemics. Propaganda of political parties resulted directly from federalist concepts of Józef Piłsudski and the way, they were put into practice. The belvedere party supported the raid. Piłsudski’s supporters considered it a realization of projects to weaken Russia, thanks to appearance of independent Ukraine, connected with a treaty with Poland. The raid on Kiev was pictured as a historical mission of Poland in the East. Piłsudski’s politics was strongly disapproved of by the communist and the National Democratic press. The Democrats were not enthusiastic about the raid. There was a variety of Piłsudski’s politics’ evaluation in the socialist press. The variety of attitudes towards the raid was also wide among PSL “Piast” representatives. The press propaganda of different political parties was varied in the times of the raid. It depended mostly on political views on Polish eastern politics and political tendencies. Moreover, it evolved according to the current front line events.
Keywords: Kiev; raid; Polish Estern policy in the 20s years of 20th century; Polish-Ukrainian relations
MNIEJSZOŚĆ UKRAIŃSKA — PROBLEM POWROTU DO RODZINNYCH STRON (1947-1959)    
Z HISTORII UKRAIŃSKO-POLSKICH KONTAKTÓW LITERACKICH (LATA 50. XX w. — POCZĄTEK XXI w.)    
FILOZOFIA PORAŻKI: BERESTECZKO LINY KOSTENKO    
POCZĄTKI RODU LEDÓCHOWSKICH    
Recenzje i przeglądy    
Kronika