C.E.E.O.L. main page

Studime Historike


Issue no.1-2 /2011


Publisher:

Qendra e Studimeve Albanologjike

  Address: Instituti i Historisë, Rruga “Naim Frashëri” Nr. 7
Tirana, Albania
  Phone: +355 4 22 58 69
  Fax: +355 4 22 58 69
  eMail: alalaj@albmail.com

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Pasqyra e lëndës    
Contents    
Maqedonia Perëndimore në historinë e arbërve të shek. V I I - XV    
Translated Title: The importance of Western Macedonia in the history of the Albanians from the 7th to the 15th century
Publication: Historical Studies (1-2/2011)
Author Name: Xhufi, Pëllumb;
Language: Albanian
Subject: History
Issue: 1-2/2011
Page Range: 7-24
No. of Pages: 18
File size: 502 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
3 Euro (€)
Summary: This study intends to throw light on the historic territory of this internal region, which is commonly called Western Macedonia. Until the beginning of Medieval, the ancient authors affirmed that the frontier between the Iliyrian and the Greek world was somewhere in the north of Thessaloniki. Even during the medieval centuries the regions of Kostur, Ohrid, Skopje and Dibra are linked with the neighbor regions of Arbër, Devoll, Kolonja, being part of the same economic, administrative, military and church system. The data brought in this case, show that even from an ethnic point of view, the territories of the western Macedonia were part of the Albanian cosmos. The Slavic invasion and settling during the sixth and seventh century touched the part of western Macedonia as well, even if the region was not on their principal trajectory. However, considering the great strategic role of these regions, where the principal arteries that linked Constantinople to Durrës and other ports passed, the Byzantine emperors from the eighth to the eleventh century applied a policy of displacement of the Slav settlers from these territories to the Asia Minor. As a result, the western Macedonian territories became a stronghold of security for the Byzantine Empire, during her confrontations with the Normans, the western crusades, the Anjouins and the Serbian royalty, on the eleventh and fourteenth century. The historic sources clearly emphasize the role of the descendants of the Arianits, Skurrajs, Gropajs, Muzakajs, Kabasilis on leading posts in the central and local byzantine administration or the structures of the churches in the regions mentioned. During the fourteenth and fifteenth century, the regions of Macedonia became part of the Albanian feudal owning. They became an arena of conflict with the successors of the Serbian Tsar Stefan Dushan and later with the new Ottoman invaders. The ottoman danger directly touched the interests of the Albanian holders of those lands, and this was the reason why, being led by Teodor Muzaka, the holder of Berat and Kostur, they participated in the battle of Kosovo on 1389.
Aspekte të sistemit të drejtësisë në Pashallëkun e Janinës    
Disa të dhëna historiografike për origjinën, popullsinë dhe vendbanimet e vllehve    
Kongresi arsimor i Elbasanit dhe themelimi i Shkollës Normale në burimet diplomatike austrohungareze    
Principata shqiptare dhe qëndrimi i Greqisë (marsprill 1914)    
Mbi veprimtarinë e qeverisjes vendore në vitet e Monarkisë Shqiptare (1928-1938)    
Konferenca e Bujanit, 31 dhjetor 1943 - 2 janar 1944, një analizë e rivlerësuar    
Politika e Greqisë ndaj Shqipërisë dhe minoriteti grek gjatë vitit 1945    
Mësuesit e Fierit në reformën shkollore të viteve 1945-1960    
Rreth arsimimit gjeografik në shkollat shqipe në periudhën 1887-1912    
Ideja e përkatësisë europiane në debatet intelektuale në Shqipërinë e viteve 20-30    
Masakra e Hereçit në ndërgjegjen historike të shqiptarëve    
Synimet politike të Britanisë së Madhe ndaj Ali Pashës. Misionet dhe dokumentet e panjohura të William Martin Leake    
Recensione    
Jetë shkencore