C.E.E.O.L. main page

Poradnik Językowy


Issue no.01 /2011


Publisher:

Dom Wydawniczy ELIPSA

  Address: ul. Nowy Swiat 4
Warszawa (00-497), Poland
  Phone:
  Fax:
  eMail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
SPIS TREŚCI    
KŁOPOT Z KŁOPOTEM    
CZY PRZYPOMNIEĆ SIĘ KOMUŚ TO ‛PRZYPOMNIEĆ KOMUŚ O SOBIE’?    
W SPRAWIE SPOKOJNIE. AUTOKOREKTA    
O KONSTRUKCJACH TYPU SĄD SĄDEM, A SPRAWIEDLIWOŚĆ MUSI BYĆ PO NASZEJ STRONIE    
CZŁOWIEK SIĘ RODZI NA PRACĘ, A PTAK NA LATANIE. SEMANTYCZNO-SKŁADNIOWE A KONTEKSTOWE WŁAŚCIWOŚCI LEKSEMU PRACOWAĆ    
OPERATOR ADNUMERATYWNY Z GÓRĄ    
WILEŃSKIE KONSTRUKCJE Z SIĘ (ekskurs diachroniczny)    
WIEDZA I WSZECHWIEDZA. CZY CZŁOWIEK MOŻE MIEĆ WOLNĄ WOLĘ, JEŚLI BÓG WIE WSZYSTKO?    
PRÓBA ROZRÓŻNIENIA KONSTRUKCJI PARENTETYCZNYCH Z WYRAŻENIEM JAK    
OPRÓCZ – JAKA TO CZĘŚĆ MOWY? ROZMYŚLANIA NA MARGINESIE ANDRZEJA BOGUSŁAWSKIEGO STUDIUM O ZNACZENIU ROSYJSKIEGO KROME    
DEKAPITACJA ZDAŃ WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE. O POLSKICH ODPOWIEDNIKACH ROSYJSKICH KONSTRUKCJI BEZORZECZENIOWYCH    
Translated Title: The „decapitation” of sentences in modern Polish. On the Polish equivalents of Russian verbless sentences
Publication: The Linguistic Guide (01/2011)
Author Name: Weiss, Daniel;
Language: Polish
Subject: Philology / Linguistics
Issue: 01/2011
Page Range: 110-120
No. of Pages: 11
File size: 235 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: In the article I examine utterances without finite verbs in different varieties
of contemporary Polish, notably in new genres of internet communication (blogs and forums), colloquial usage and narrative texts. This subject is
motivated by the behavior of colloquial Russian which allows the omission of
finite verbs far more freely than colloquial Polish does. The study attempts
to seize some crucial factors either favoring or blocking the emergence of
verbless sentences in the abovementioned Polish varieties. Anaphoric ellipsis,
missing copulae and grammatical vagueness are not taken into account. The
article is mainly based on data collected through Google searches and my
own observation of colloquial usage. Its principal results may be summarized
in the following way: 1. The omission of finite verbs is much more restricted
in Polish spontaneous speech than in its Russian counterpart; we observe
however the rise of new verbless structures strongly reminiscent of colloquial
Russian in Polish internet communication. 2. The degree of explicitness/
vaguess or ambiguity does not seem to have an impact on the acceptability
of a given construction with missing verb. 3. The narrative register proves to
be more favorable for the omission of verbs of movement and communication
than the discourse register.
Keywords: dekapitacja zdań we współczesnej polszczyźnie; rosyjskie konstrukcje bezorzecznikowe
KTOŚ TO ZNACZY KTO? O JĘZYKOWYM STATUSIE ROŚLIN    
Słowa i słówka