C.E.E.O.L. main page

Studime Historike


Issue no.3-4 /2009


Publisher:

Qendra e Studimeve Albanologjike

  Address: Instituti i Historisë, Rruga “Naim Frashëri” Nr. 7
Tirana, Albania
  Phone: +355 4 22 58 69
  Fax: +355 4 22 58 69
  eMail: alalaj@albmail.com

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
PASQYRA E LËNDËS    
Lidhja e Prizrenit dhe çështja shqiptare gjatë viteve 1878-1881 në dokumentet amerikane    
Zona e pushtuar nga Greqia dhe përcaktimi i kufirit shqiptaro-grek në Konferencën e Ambasadorëve në Londër (mars-gusht 1913)    
Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj pakicës etnokulturore vllehe dhe asaj malazeze në vitet 1920-1924    
Qëndrimi amerikan ndaj Shqipërisë në vitet e rezistencës (1943-1944)    
Marrëdhëniet e ndërsjella të minoritetit grek me qeverinë komuniste shqiptare (1944-1945)    
Shqipëria dhe Informbyroja    
Mësuesit shqiptarë dhe riorganizimi i shkollës (1960-1965)    
Translated Title: The Albanian teachers and the reorganisation of the schooling system (1960-1965)
Publication: Historical Studies (3-4/2009)
Author Name: Kambo, Enriketa;
Language: Albanian
Subject: History
Issue: 3-4/2009
Page Range: 139-158
No. of Pages: 20
File size: 164 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: The changes experienced by the Albanian schooling system in the beginning of the 60s with the implementation of the reform for the reorganisation of the education was defining for the course of the personnel problems. Common for the whole of the period is the pursuing of the same earlier policies that did not generate overturn. It is the case for developments within the same political system which were dictated due to the need for its consolidation. In addition, the Labour Party of Albania took many measures to obtain a sufficient number of qualified teachers, professionally trained and especially formed as “missionaries” of the communist education for the new generations. These were the two fundamental directions of the official Albanian policy until the full fall of the system in the 90s.
In resolving issues of the education-teaching staff, was operated in the same way and were applied methods as in the previous periods. Although it should be noted that was attempted an increase in the efficiency. In this regard, the new measures that were taken aimed the development and consolidation of the entire system of preparation and training of personnel. In the training field of new personnel it continued the application of a combination method. In this way it continued the application of accelerated training forms with the regular ones, with a tilt of the balance by the latter. The selection of the personnel was based on the class criterion and it remained a constant policy. Priority was given to the attraction in the whole pedagogical-education system of elements that originated from a poor background from the countryside and the working class. Something, that led to important changes in the social composition of the teaching personnel.
The relative strengthening of the education-teaching system created more spaces that led to important quantitative developments. The largest recruitments according to data from the academic year 1965-1966 were observed in the upper classes of the 8-year school. Wile the needs for sufficient personnel in the primary education were fulfilled. Relative developments on a national level were also observed as an increase on the number of high school teachers. A smaller amount of changes was observed in the field of training, which for a long period remained a "weak point" for the whole pedagogicaleducation system.
The analysis of the documentation of this particular period from 1960 to 1965 leads to the conclusion that the process of training and the qualification of the new teaching personnel was done in a constrained manner. The methods employed were not appropriate in two aspects that of the general culture training as well as that professional and methodical training. Consequently, although there were considerable quantitative changes in relation to the beginning of this period, the entire system and especially that of training, failed to become consolidated sufficiently.
“Dielli” dhe zgjimi kombëtar në fillimet e shek.XX    
Veprimtaria diplomatike e Hasan Prishtinës për çështjen e Kosovës    
Hasan Prishtina në lëvizjet politike (1920-1924)    
Kushtet historike të ngritjes së Mbretërisë Shqiptare    
Politikat e shtetit shqiptar ndaj minoriteteve gjatë periudhës së Monarkisë    
Gruaja në politikat shtetërore të Monarkisë    
Interesimi i shtetit shqiptar për shqiptarët në Jugosllavi në vitet 20-30 të shek.XX    
Veprimtaria e Komitetit të Kosovës në Mbretërinë Shqiptare në vitet 1934-1939    
Pozita politike e Ahmet Zogut në prag dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore    
Aspekte të luftës politike në diasporë në vitet e Monarkisë    
Aspekte të organizimit dhe të veprimtarisë së qeverisjes vendore (1928-1939)    
Reforma arsimore e realizuar në periudhën e Mbretërisë Shqiptare (1928-1939)    
Diaspora shqiptare në Amerikë në mbështetje të çështjes kombëtare gjatë Luftës së Dytë Botërore    
Qëndrimi i qeverive greke ndaj rezistencës antifashiste të popullit shqiptar    
Litajt gjatë pushtimit italian të Shqipërisë (1939-1943)    
Shqipëria dhe projektet e (Kon)federatave ballkanike (1941-1945)    
Relacione shqiptaro-amerikane (1939-1943)    
Detanta e parë dhe Shqipëria    
Raportet e NATO-s me Shqipërinë gjatë Luftës së Ftohtë    
Kontributi i Shqipërisë në përballimin e eksodit nga Kosova në vitet 1998-1999    
Situata në Shqipëri dhe marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe xhonturqve sipas një raporti konfidencial të konsullit serb në Cetinë, Jovan M. Jovanoviq    
Recensione    
Jeta shkencore    
Nekrologji - Prof. Dr. Zekeria Cana