C.E.E.O.L. main page

Studime Historike


Issue no.3-4 /2009


Publisher:

Qendra e Studimeve Albanologjike

  Address: Instituti i Historisë, Rruga “Naim Frashëri” Nr. 7
Tirana, Albania
  Phone: +355 4 22 58 69
  Fax: +355 4 22 58 69
  eMail: alalaj@albmail.com

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
PASQYRA E LËNDËS    
Lidhja e Prizrenit dhe çështja shqiptare gjatë viteve 1878-1881 në dokumentet amerikane    
Zona e pushtuar nga Greqia dhe përcaktimi i kufirit shqiptaro-grek në Konferencën e Ambasadorëve në Londër (mars-gusht 1913)    
Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj pakicës etnokulturore vllehe dhe asaj malazeze në vitet 1920-1924    
Translated Title: The stand of the Albanian state toward the minorities of the Vlachs and the Montenegrins one during 1920-1924
Publication: Historical Studies (3-4/2009)
Author Name: Meta, Beqir;
Language: Albanian
Subject: History
Issue: 3-4/2009
Page Range: 45-66
No. of Pages: 22
File size: 177 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: The Albanian government with its declaration for the minorities in the League of Nations in 2 September 1921 adopted a liberal policy toward them. In this period the Vlachs achieved some successes. The Vlach schools that had functioned before the WWI were opened in the area of Korça.
The Albanian authorities were sympathetic to the Vlach population and allowed the opening of some schools and Aromanian churches. However they were reluctant to increase the number of schools in the level demanded by some representatives of the Vlachs wile being concerned that such concessions would increase the Greek pressure toward Albania and would have created obstacles to the national unification process.
A part of the Albanian Diaspora in Romania and the newspaper “Shqipëria e Re” (New Albania) supported the advancement of the demands of the Vlachs to increase the number of the Romanian schools wile echoing the Albanian-Romanian and Albanian-Vlach friendship. Also it highly esteemed the participation of some Vlachs as members of Albanian Parliament and the subsidization of the Vlach schools by the Albanian government. The government in the majority of the cases it tolerated the activity of the teachers with foreign citizenship in Aromanian schools something that was prohibited by the Treatises of the League of the Nations for the minorities. The Romanian government endeavoured to advance the status of the Vlachs. However, in the meantime it had not yet recognized the Albanian state, something that had raised critics in the Romanian parliament.
Considering the friendly stand of the Albanian government a large number of Vlachs from Greece came and settled in Albania by also taking the Albania citizenship. The Albanian authorities created all the needed facilities for the granting of the citizenship and facilitating them from all the customs taxes for the livestock that brought with them.
A tolerant stand was maintained also toward the modest Montenegrin minority in Vraka in the region of Shkodra. Conversely, during these years the Albania state and the Albanian Orthodox Church were faced with the interference of the Serbian Orthodox Church and Yugoslav state, which by using this minority tried to control the orthodox church of Shkodra and to extend their influence in the Synod of the Albanian Orthodox Church The Albanian government it kept open the Slavic school of Vraka, respected the Sllavic Orthodox Church of Vraka and obliged the Albanian landowner Sulçe bej Bushati to sell his properties to the farmers of this village. Also the Serb bishop Victor was allowed to hold masses as a guest in the Orthodox Church of Shkodra.
Qëndrimi amerikan ndaj Shqipërisë në vitet e rezistencës (1943-1944)    
Marrëdhëniet e ndërsjella të minoritetit grek me qeverinë komuniste shqiptare (1944-1945)    
Shqipëria dhe Informbyroja    
Mësuesit shqiptarë dhe riorganizimi i shkollës (1960-1965)    
“Dielli” dhe zgjimi kombëtar në fillimet e shek.XX    
Veprimtaria diplomatike e Hasan Prishtinës për çështjen e Kosovës    
Hasan Prishtina në lëvizjet politike (1920-1924)    
Kushtet historike të ngritjes së Mbretërisë Shqiptare    
Politikat e shtetit shqiptar ndaj minoriteteve gjatë periudhës së Monarkisë    
Gruaja në politikat shtetërore të Monarkisë    
Interesimi i shtetit shqiptar për shqiptarët në Jugosllavi në vitet 20-30 të shek.XX    
Veprimtaria e Komitetit të Kosovës në Mbretërinë Shqiptare në vitet 1934-1939    
Pozita politike e Ahmet Zogut në prag dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore    
Aspekte të luftës politike në diasporë në vitet e Monarkisë    
Aspekte të organizimit dhe të veprimtarisë së qeverisjes vendore (1928-1939)    
Reforma arsimore e realizuar në periudhën e Mbretërisë Shqiptare (1928-1939)    
Diaspora shqiptare në Amerikë në mbështetje të çështjes kombëtare gjatë Luftës së Dytë Botërore    
Qëndrimi i qeverive greke ndaj rezistencës antifashiste të popullit shqiptar    
Litajt gjatë pushtimit italian të Shqipërisë (1939-1943)    
Shqipëria dhe projektet e (Kon)federatave ballkanike (1941-1945)    
Relacione shqiptaro-amerikane (1939-1943)    
Detanta e parë dhe Shqipëria    
Raportet e NATO-s me Shqipërinë gjatë Luftës së Ftohtë    
Kontributi i Shqipërisë në përballimin e eksodit nga Kosova në vitet 1998-1999    
Situata në Shqipëri dhe marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe xhonturqve sipas një raporti konfidencial të konsullit serb në Cetinë, Jovan M. Jovanoviq    
Recensione    
Jeta shkencore    
Nekrologji - Prof. Dr. Zekeria Cana