C.E.E.O.L. main page

Studime Historike


Issue no.3-4 /2009


Publisher:

Qendra e Studimeve Albanologjike

  Address: Instituti i Historisë, Rruga “Naim Frashëri” Nr. 7
Tirana, Albania
  Phone: +355 4 22 58 69
  Fax: +355 4 22 58 69
  eMail: alalaj@albmail.com

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
PASQYRA E LËNDËS    
Lidhja e Prizrenit dhe çështja shqiptare gjatë viteve 1878-1881 në dokumentet amerikane    
Zona e pushtuar nga Greqia dhe përcaktimi i kufirit shqiptaro-grek në Konferencën e Ambasadorëve në Londër (mars-gusht 1913)    
Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj pakicës etnokulturore vllehe dhe asaj malazeze në vitet 1920-1924    
Qëndrimi amerikan ndaj Shqipërisë në vitet e rezistencës (1943-1944)    
Marrëdhëniet e ndërsjella të minoritetit grek me qeverinë komuniste shqiptare (1944-1945)    
Shqipëria dhe Informbyroja    
Translated Title: Albania and Cominform
Publication: Historical Studies (3-4/2009)
Author Name: Lalaj, Ana;
Language: Albanian
Subject: History
Issue: 3-4/2009
Page Range: 103-138
No. of Pages: 36
File size: 335 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
3 Euro (€)
Summary: The PKSH was not a member of the Cominform. It remains unclear why the Yugoslav proposal to include it at the founding meeting of the communist organization was rejected by the Soviets. Albania was never invited to Cominform meetings, not even in the role of observer. As a matter of fact, the PKSH leadership expected to be invited to the June 1948 meeting, if only in recognition of their support of Stalin’s letters of March and April 1048. From 19 until 23 June 1948, the Cominform meeting focused solely on the “situation within the Yugoslav Communist Party.” The meeting produced a resolution pronouncing the Yugoslav response, among other things, as a confirmation of Belgrade’s self-exclusion from the family of communist parties (meaning also from the Cominform). That statement was published on 29 June 1948 in all the newspapers of the member parties of the Cominform. On the same day, party plenums were hastily convened in Belgrade and Tirana. The paper explains the sudden but intense Albanian fervor in denouncing the Yugoslav leadership, including the cancellation of all treaties, agreements, and accords. As it turns out, the “undying friendship bound by blood” between the Yugoslav and Albanian peoples was hardly built on principles of equality and a shared sense of partnership. Rather, it was based on a dynamic of dependency. As a result, these unequal relations bred considerable discontent and, even more
importantly, a situation in which growing political, national, and power interests demanded more room and security than the relationship with Belgrade could provide. Numerous available archival sources, and especially Albanian ones, allow us to revisit these complex relations, assess the nuances, and draw conclusions on what has already been known and what is less known.
Mësuesit shqiptarë dhe riorganizimi i shkollës (1960-1965)    
“Dielli” dhe zgjimi kombëtar në fillimet e shek.XX    
Veprimtaria diplomatike e Hasan Prishtinës për çështjen e Kosovës    
Hasan Prishtina në lëvizjet politike (1920-1924)    
Kushtet historike të ngritjes së Mbretërisë Shqiptare    
Politikat e shtetit shqiptar ndaj minoriteteve gjatë periudhës së Monarkisë    
Gruaja në politikat shtetërore të Monarkisë    
Interesimi i shtetit shqiptar për shqiptarët në Jugosllavi në vitet 20-30 të shek.XX    
Veprimtaria e Komitetit të Kosovës në Mbretërinë Shqiptare në vitet 1934-1939    
Pozita politike e Ahmet Zogut në prag dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore    
Aspekte të luftës politike në diasporë në vitet e Monarkisë    
Aspekte të organizimit dhe të veprimtarisë së qeverisjes vendore (1928-1939)    
Reforma arsimore e realizuar në periudhën e Mbretërisë Shqiptare (1928-1939)    
Diaspora shqiptare në Amerikë në mbështetje të çështjes kombëtare gjatë Luftës së Dytë Botërore    
Qëndrimi i qeverive greke ndaj rezistencës antifashiste të popullit shqiptar    
Litajt gjatë pushtimit italian të Shqipërisë (1939-1943)    
Shqipëria dhe projektet e (Kon)federatave ballkanike (1941-1945)    
Relacione shqiptaro-amerikane (1939-1943)    
Detanta e parë dhe Shqipëria    
Raportet e NATO-s me Shqipërinë gjatë Luftës së Ftohtë    
Kontributi i Shqipërisë në përballimin e eksodit nga Kosova në vitet 1998-1999    
Situata në Shqipëri dhe marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe xhonturqve sipas një raporti konfidencial të konsullit serb në Cetinë, Jovan M. Jovanoviq    
Recensione    
Jeta shkencore    
Nekrologji - Prof. Dr. Zekeria Cana