C.E.E.O.L. main page

Studime Historike


Issue no.3-4 /2009


Publisher:

Qendra e Studimeve Albanologjike

  Address: Instituti i Historisë, Rruga “Naim Frashëri” Nr. 7
Tirana, Albania
  Phone: +355 4 22 58 69
  Fax: +355 4 22 58 69
  eMail: alalaj@albmail.com

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
PASQYRA E LËNDËS    
Lidhja e Prizrenit dhe çështja shqiptare gjatë viteve 1878-1881 në dokumentet amerikane    
Translated Title: The league of Prizren and the Albanian issue during 1978-1881 through the American documents
Publication: Historical Studies (3-4/2009)
Author Name: Hoxha, Artan;
Language: Albanian
Subject: History
Issue: 3-4/2009
Page Range: 7-25
No. of Pages: 19
File size: 156 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: The American documentary sources briefly mention the developments in Albanian during 1878-1881. However, they help us to understand in a more complete manner the historical process of the League of Prizren. On the other hand the fact that Albania is mentioned in these documents is of certain significance. A far away country such as USA had no immediate interests in Albania and beside all had developed an isolationist policy toward Europe as well as had demonstrated a total disinterest toward the developments in Near East. Therefore the mentioning of the Albania issue from the American diplomats in their reports for Washington it is an indirect indicator to the fame of the events that took place during that time in Albania and not the small troubles caused by the Albanian resistance to the decisions taken by the Concert of Europe. The documents have certain value in order to understand the manner in which Albanians are seen and how their demands were interpreted, something that makes us understand the level of development in which was the Albanian National Movement. The American diplomats by living in the Old Continent took the experiences and the viewpoints of these countries and were influenced in this manner by the public opinion and the interests of the government staff where they served. However, they had as well their own independent opinions, they were Americans, bearers of the values of the country from
which they where coming from. Here appears another value of these documents. They present to us the American viewpoint toward the national movements that during that period were boiling over in Europe. Nevertheless often were influenced negatively due to the lack of knowledge toward Albania, which was distant not only for them but also for the great majority of the Europeans. In this manner they would be influenced easily due to the personal sympathies nurtured for different populations of the region. This was a great deal of time before Albanians and their demands would be heard well and be understood in a clear way in Washington.
Zona e pushtuar nga Greqia dhe përcaktimi i kufirit shqiptaro-grek në Konferencën e Ambasadorëve në Londër (mars-gusht 1913)    
Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj pakicës etnokulturore vllehe dhe asaj malazeze në vitet 1920-1924    
Qëndrimi amerikan ndaj Shqipërisë në vitet e rezistencës (1943-1944)    
Marrëdhëniet e ndërsjella të minoritetit grek me qeverinë komuniste shqiptare (1944-1945)    
Shqipëria dhe Informbyroja    
Mësuesit shqiptarë dhe riorganizimi i shkollës (1960-1965)    
“Dielli” dhe zgjimi kombëtar në fillimet e shek.XX    
Veprimtaria diplomatike e Hasan Prishtinës për çështjen e Kosovës    
Hasan Prishtina në lëvizjet politike (1920-1924)    
Kushtet historike të ngritjes së Mbretërisë Shqiptare    
Politikat e shtetit shqiptar ndaj minoriteteve gjatë periudhës së Monarkisë    
Gruaja në politikat shtetërore të Monarkisë    
Interesimi i shtetit shqiptar për shqiptarët në Jugosllavi në vitet 20-30 të shek.XX    
Veprimtaria e Komitetit të Kosovës në Mbretërinë Shqiptare në vitet 1934-1939    
Pozita politike e Ahmet Zogut në prag dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore    
Aspekte të luftës politike në diasporë në vitet e Monarkisë    
Aspekte të organizimit dhe të veprimtarisë së qeverisjes vendore (1928-1939)    
Reforma arsimore e realizuar në periudhën e Mbretërisë Shqiptare (1928-1939)    
Diaspora shqiptare në Amerikë në mbështetje të çështjes kombëtare gjatë Luftës së Dytë Botërore    
Qëndrimi i qeverive greke ndaj rezistencës antifashiste të popullit shqiptar    
Litajt gjatë pushtimit italian të Shqipërisë (1939-1943)    
Shqipëria dhe projektet e (Kon)federatave ballkanike (1941-1945)    
Relacione shqiptaro-amerikane (1939-1943)    
Detanta e parë dhe Shqipëria    
Raportet e NATO-s me Shqipërinë gjatë Luftës së Ftohtë    
Kontributi i Shqipërisë në përballimin e eksodit nga Kosova në vitet 1998-1999    
Situata në Shqipëri dhe marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe xhonturqve sipas një raporti konfidencial të konsullit serb në Cetinë, Jovan M. Jovanoviq    
Recensione    
Jeta shkencore    
Nekrologji - Prof. Dr. Zekeria Cana