C.E.E.O.L. main page

Studime Historike


Issue no.3-4 /2009


Publisher:

Qendra e Studimeve Albanologjike

  Address: Instituti i Historisë, Rruga “Naim Frashëri” Nr. 7
Tirana, Albania
  Phone: +355 4 22 58 69
  Fax: +355 4 22 58 69
  eMail: alalaj@albmail.com

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
PASQYRA E LËNDËS    
Lidhja e Prizrenit dhe çështja shqiptare gjatë viteve 1878-1881 në dokumentet amerikane    
Zona e pushtuar nga Greqia dhe përcaktimi i kufirit shqiptaro-grek në Konferencën e Ambasadorëve në Londër (mars-gusht 1913)    
Translated Title: The invaded areas from Greece and the definition of the Albanian-Greek border at the London Conference of Ambassadors (march-august 1913)
Publication: Historical Studies (3-4/2009)
Author Name: Dushku, Ledia;
Language: Albanian
Subject: History
Issue: 3-4/2009
Page Range: 27-44
No. of Pages: 18
File size: 216 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: The conduct of the Greeks in the invaded territories of south Albania was conditioned from the consideration of the Albanian-Greek border issue at the London Conference of Ambassadors. The meetings of the Greeks with representatives of the Great Powers at the London Conference of Ambassadors and the diplomatic chancelleries demonstrate a constant persistence to posses the invaded territories in south Albania. Until mid June 1913, the Greek diplomacy it achieved to drag out the border issue with Albania, without abandoning its claims there. In this situation, the foreign minister of Britain assessed as the only solution to overcome the crisis, the combination of the Albanian-Greek border issue with that of the Aegean islands. The border issue between Albania and Greece was solved through an acceptable compromise, even though not fully pleasing for the powers that had participated. The union of Korça and Cape Stillo with Albanian it took the approval of all the Great Powers only after an agreement was reached between them according to which, the Aegean islands with the exception of Imbros and Tenedos would be given to Greece.
Alongside to the intensive diplomatic activity by the chancelleries of the Great Powers, the focus of the Greek policy was concentrated toward the invaded territories in south Albania. “The good administration” of these territories took a special importance due to the fact that a pro Greek reaction of the population there would have strengthened the Greek character of the region in consideration and the existence of the “Vorio Epirus (Northern Epirus) issue”.
The first measure that the Greek government took in the invaded territories in south Albania was related to the administrative reorganisation and their placement under a legal framework similar to that existed in Greece. By means of two proclaims were liquidated up till then political and military central authorities by disengaging in this manner the ties with invaded territories with Istanbul and was announced the empowering of the military low in the invaded territories. As regards the civic, trading, administrative and economical issues, the particular Greek low of 14 March 1913 left in power the existing ottoman legislation. The use of the ottoman legislation discriminated the Albanians. The Albanian nationality was not recognised and as a consequence it was forbidden and punished the use of the Albanian language as well as the opening of the schools in this language.
Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj pakicës etnokulturore vllehe dhe asaj malazeze në vitet 1920-1924    
Qëndrimi amerikan ndaj Shqipërisë në vitet e rezistencës (1943-1944)    
Marrëdhëniet e ndërsjella të minoritetit grek me qeverinë komuniste shqiptare (1944-1945)    
Shqipëria dhe Informbyroja    
Mësuesit shqiptarë dhe riorganizimi i shkollës (1960-1965)    
“Dielli” dhe zgjimi kombëtar në fillimet e shek.XX    
Veprimtaria diplomatike e Hasan Prishtinës për çështjen e Kosovës    
Hasan Prishtina në lëvizjet politike (1920-1924)    
Kushtet historike të ngritjes së Mbretërisë Shqiptare    
Politikat e shtetit shqiptar ndaj minoriteteve gjatë periudhës së Monarkisë    
Gruaja në politikat shtetërore të Monarkisë    
Interesimi i shtetit shqiptar për shqiptarët në Jugosllavi në vitet 20-30 të shek.XX    
Veprimtaria e Komitetit të Kosovës në Mbretërinë Shqiptare në vitet 1934-1939    
Pozita politike e Ahmet Zogut në prag dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore    
Aspekte të luftës politike në diasporë në vitet e Monarkisë    
Aspekte të organizimit dhe të veprimtarisë së qeverisjes vendore (1928-1939)    
Reforma arsimore e realizuar në periudhën e Mbretërisë Shqiptare (1928-1939)    
Diaspora shqiptare në Amerikë në mbështetje të çështjes kombëtare gjatë Luftës së Dytë Botërore    
Qëndrimi i qeverive greke ndaj rezistencës antifashiste të popullit shqiptar    
Litajt gjatë pushtimit italian të Shqipërisë (1939-1943)    
Shqipëria dhe projektet e (Kon)federatave ballkanike (1941-1945)    
Relacione shqiptaro-amerikane (1939-1943)    
Detanta e parë dhe Shqipëria    
Raportet e NATO-s me Shqipërinë gjatë Luftës së Ftohtë    
Kontributi i Shqipërisë në përballimin e eksodit nga Kosova në vitet 1998-1999    
Situata në Shqipëri dhe marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe xhonturqve sipas një raporti konfidencial të konsullit serb në Cetinë, Jovan M. Jovanoviq    
Recensione    
Jeta shkencore    
Nekrologji - Prof. Dr. Zekeria Cana