C.E.E.O.L. main page

Studime Historike


Issue no.3-4 /2009


Publisher:

Qendra e Studimeve Albanologjike

  Address: Instituti i Historisë, Rruga “Naim Frashëri” Nr. 7
Tirana, Albania
  Phone: +355 4 22 58 69
  Fax: +355 4 22 58 69
  eMail: alalaj@albmail.com

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
PASQYRA E LËNDËS    
Lidhja e Prizrenit dhe çështja shqiptare gjatë viteve 1878-1881 në dokumentet amerikane    
Zona e pushtuar nga Greqia dhe përcaktimi i kufirit shqiptaro-grek në Konferencën e Ambasadorëve në Londër (mars-gusht 1913)    
Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj pakicës etnokulturore vllehe dhe asaj malazeze në vitet 1920-1924    
Qëndrimi amerikan ndaj Shqipërisë në vitet e rezistencës (1943-1944)    
Translated Title: The U.S.A. policy toward Albania during the Second World War 1943-1944
Publication: Historical Studies (3-4/2009)
Author Name: Kaba, Hamit;
Language: Albanian
Subject: History
Issue: 3-4/2009
Page Range: 67-81
No. of Pages: 15
File size: 142 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: This article on the U.S. attitude towards the Albanian resistance during 1943-1944, deals with a previously unconsidered case by the Albanian historiography and almost not at all by the foreign one. The researchers have focused primarily on the British reports and of their missions in Albania during the war period by leaving almost unmentioned the U.S. position and of the OSS Mission (Office of Strategic Services) in Albania during 1943-1944. The aforementioned article is based mainly on unpublished archival documentation or partly published, founded on Albanian and American archives, as well as in several foreign studies.
During 1939, U.S.A. unlike Great Britain, France and the neighbouring countries of Albanian, it condemned the Italian occupation of Albania, an action, which was followed by the withdrawal of its diplomatic representation in Albania.
Although, Albania did not constitute a priority for the U.S.A. policy during World War II and was not included in the list of countries that benefit from the program "Land Lease", it sent to Albania an OSS mission. This mission helped the Albanian resistance and informed the State Department on the political and military forces in the country. In the activity of the OSS mission in Albania until the end of the war dominated the military interests against those political. The U.S.A. government during the World War II did not recognize Zog’s government in exile or the governments of the National-Liberation Front that emerged from the Congress of Përmet and Berat Meeting. In addition, it did not legally considered Albania as a nation allied or associated allied. The U.S.A. stance toward Albania during 1943-1944 is based on documents of the high levels of the U.S. policy such as the State Department, the President, etc., but also on the documents originating from the ground as was the case for the documents forwarded by the OSS Mission in Albania, Office of Bari in Italy etc.
Marrëdhëniet e ndërsjella të minoritetit grek me qeverinë komuniste shqiptare (1944-1945)    
Shqipëria dhe Informbyroja    
Mësuesit shqiptarë dhe riorganizimi i shkollës (1960-1965)    
“Dielli” dhe zgjimi kombëtar në fillimet e shek.XX    
Veprimtaria diplomatike e Hasan Prishtinës për çështjen e Kosovës    
Hasan Prishtina në lëvizjet politike (1920-1924)    
Kushtet historike të ngritjes së Mbretërisë Shqiptare    
Politikat e shtetit shqiptar ndaj minoriteteve gjatë periudhës së Monarkisë    
Gruaja në politikat shtetërore të Monarkisë    
Interesimi i shtetit shqiptar për shqiptarët në Jugosllavi në vitet 20-30 të shek.XX    
Veprimtaria e Komitetit të Kosovës në Mbretërinë Shqiptare në vitet 1934-1939    
Pozita politike e Ahmet Zogut në prag dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore    
Aspekte të luftës politike në diasporë në vitet e Monarkisë    
Aspekte të organizimit dhe të veprimtarisë së qeverisjes vendore (1928-1939)    
Reforma arsimore e realizuar në periudhën e Mbretërisë Shqiptare (1928-1939)    
Diaspora shqiptare në Amerikë në mbështetje të çështjes kombëtare gjatë Luftës së Dytë Botërore    
Qëndrimi i qeverive greke ndaj rezistencës antifashiste të popullit shqiptar    
Litajt gjatë pushtimit italian të Shqipërisë (1939-1943)    
Shqipëria dhe projektet e (Kon)federatave ballkanike (1941-1945)    
Relacione shqiptaro-amerikane (1939-1943)    
Detanta e parë dhe Shqipëria    
Raportet e NATO-s me Shqipërinë gjatë Luftës së Ftohtë    
Kontributi i Shqipërisë në përballimin e eksodit nga Kosova në vitet 1998-1999    
Situata në Shqipëri dhe marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe xhonturqve sipas një raporti konfidencial të konsullit serb në Cetinë, Jovan M. Jovanoviq    
Recensione    
Jeta shkencore    
Nekrologji - Prof. Dr. Zekeria Cana