C.E.E.O.L. main page

Archivum Lithuanicum


Issue no.02 /2000


Publisher:

Lietuvių Kalbos Institutas

  Address: Str. P. Vileišio 5
Vilnius (10308), Lithuania
  Phone: +370 5 263 76 90
  Fax: +370 5 234 72 00
  eMail: subacius@uic.edu

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Turinys 2-2000    
Ar Jono Bretkūno Biblija buvo jo Postilės redagavimo šaltinis?    
Lietuvos vardo kilmės aiškinimas XVI–XVII amžiaus raštuose    
Martyno Mažvydo Gesmes Chriksczoniskas ir Luko Losijaus Psalmodia    
Bibliotheca Augusta, jos istorija ir lietuviškos knygos    
Kaip Mikalojus Daukša vertė Jokūbo Vuiko naujadarus    
Refleksyviojo posesyvumo raiška Mikalojaus Daukšos Postilės perikopėse    
Motiejaus Valančiaus taisymai Simono Daukanto Maldos katalikų rankraštyje    
Giambattistos Bodoni’o Parmoje išleistas lietuviškas „Tėve mūsų“ (1806)    
Translated Title: A Lithuanian Lord’s Prayer published in Parma by Giambattista Bodoni (1806)
Publication: Archivum Lithuanicum (02/2000)
Author Name: Dini, Pietro Umberto;
Language: Lithuanian
Subject: Philology / Linguistics
Issue: 02/2000
Page Range: 139-150
No. of Pages: 12
File size: 194 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: The paper presents the text of a Lithuanian Lord’s Prayer contained in the book ORATIO DOMINICA IN CLV. LINGVAS VERSA ET EXOTICIS CHARACTERIBUS PLE­RVMQUE EXPRESSA, published in Parma (Italy) by Giambattista Bodoni in 1806. The circumstances of publication as well as the linguistic characteristics of the Lithuanian text are analyzed. Its possible sources have also been investigated. It is clear that Bodoni did not know Lithuanian, but he used the Lord’s Prayer found in the book ORATIO DOMINICA CL LINGUIS VERSA, ET PROPRIIS CUJUSQUE LINGVAE CHARACTERIBUS PLE­RUMQUE EXPRESSA, published in Paris by Jean-Jacques Marcel in 1805. The prototype of the text is, however, to be found in the Biblia, tatey ira Rasztas Szwętas Seno ir Naujo Testamenta [...] published in London (1660-1662) by Samuel Bogusław Chyliński, whose text of the Lord’s Prayer was spread all over Europe and was reprinted by other Collectores Orationis Dominicae (e.g. Wilkins, Hervas) during the 17th-18th centuries.
Keywords: Lithuanian Lord’s Prayer; Giambattista Bodoni; Lithuanian text; Bible; Bogusław Chyliński; Collectores Orationis Dominicae; publication; Jean-Jacques Marcel
Jonas Jablonskis redaguoja Vaižgantą