C.E.E.O.L. main page

ISTORIJA 20. VEKA


Issue no.2 /2007


Publisher:

Institut za savremenu istoriju, Beograd

  Address: Trg Nikole Pašića 11
Belgrade (11000), Serbia
  Phone: +381 11 33-98-362
  Fax: +381 11 33-98-362
  eMail: isi@yubc.net

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
LE POIDS GRANDISSANT DE L’ITALIE DANS LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES 1924–1927    
IZMEĐU DEMOKRATA I RADIKALA Produbljivanje političkih podela među Srbima u Hrvatskoj i parlamentarni izbori 1923    
"RASNA REVOLUCIJA" NA EVROPSKOM JUGOISTOKU 1920–1941    
JUGOSLOVENSKO-AMERIČKI ODNOSI U SVETLU VOJNE INTERVENCIJE U ČEHOSLOVAČKOJ 1968    
U POTRAZI ZA BLAGOSTANJEM - Odlazak jugoslovenskih državljana na rad u zemlje zapadne Evrope 1960–1977    
JEDINICE JUGOSLOVENSKE VOJSKE NA KOSOVU I METOHIJI 1945–1999    
IZMEĐU SLAVE I OPTUŽBE – Kosta Milovanović Pećanac 1919    
O FENOMENU NAUČNE REGRESIJE U SAVREMENOJ SRPSKOJ ISTORIOGRAFIJI I PUBLICISTICI – Primer Drugog svetskog rata    
OKUPACIJA U ŠEST SLIKA    
Translated Title: OCCUPATION IN SIX SKETCHES
Publication: The History of The 20th Century (2/2007)
Author Name: Cvetković, Srđan;
Language: Serbian
Subject: History
Issue: 2/2007
Page Range: 139-153
No. of Pages: 14
File size: 343 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2 Euro (€)
Summary: Article about Dragomir Stojadinovic.
Keywords: Dragomir - Dragi Stojadinović;
ROBERT KRONHOLC – JEDAN POGLED NA PITANJE KVISLINGA    
IZVEŠTAJI AMERIČKE AMBASADE IZ BEOGRADA O STANJU NA KOSOVU I METOHIJI 1957–1958    
KONZERVATIVNE PARTIJE U EVROPSKOJ ISTORIJI    
PRIKAZI    
NAUČNI SKUP SRBIJA DVADESET GODINA KASNIJE: OSMA SEDNICA CK SKS    
PREZENTACIJA INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU U MOSKVI