C.E.E.O.L. main page

Studia Politica Slovaca


Issue no.2 /2011


Publisher:

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied

  Address: Institute of Political Science, SAS
Bratislava (813 64), Slovakia
  Phone: +421-2-54789725
  Fax: +421-2-54789726
  eMail: studia.politica@savba.sk

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Vybrané aspekty sociálnodemokratického diskurzu na Slovensku na prelome 20. a 21. storočia    
Developmental tendencies of the right-wing radicalism in Ukraine    
Ideológia ako symbolický alebo ako významový systém? Reflexia Geertzovho poňatia ideológie ako kultúrneho systému    
Long waves of technological innovations    
Translated Title: Long waves of technological innovations
Publication: Studia Politica Slovaca (2/2011)
Author Name: Šmihula, Daniel;
Language: English
Subject: Politics / Policy Studies
Issue: 2/2011
Page Range: 50-68
No. of Pages: 19
File size: 440 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
0 Euro (€)
Summary: This article is a sequel to my article in Studia Politica Slovaca 1/2009. There I found waves of technological innovations during the period of the modern economy (after 1600 AD). Each wave started with an innovative phase (a technological revolution), continued with an application phase (a boom) and terminated with a crisis. In this article I defined five pre-modern waves of technological innovations in the period roughly from 1900 BC to 1600 AD. These waves are comparable with the modern waves (post-1600). In this more distant past I found 5 technological revolutions which initiated long economic waves: Indo-European technological revolution (1900-1100 BC), Celtic and Greek technological revolution (700-200 BC), Germanic and Slavic technological revolution (300-700 AD), Medieval technological revolution (930-1200) and Renaissance technological revolution (1340-1470).
Keywords: technological revolution; economic long waves; Kondratiev cycle; history of Europe; economic development; technological and social innovation
Česko-Slovensko a konec Malé dohody. K vývoji vztahů mezi Mnichovem a 15. březnem 1939    
Štefan Osuský – priekopník Spoločnosti národov a zjednotenej Európy    
Recenzie a anotácie    
Osobnosti slovenskej politiky – Vavro Šrobár. Informácia o konaní vedeckej konferencie v rámci Dní Milana Hodžu