C.E.E.O.L. main page

Język Polski


Issue no.1 /2007


Publisher:

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

  Address: al. Mickiewicza 31
Kraków (31-120), Poland
  Phone: +48126326358
  Fax:
  eMail: jezykpolski@ijp-pan.krakow.pl

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Kazimierz Rymut (18 XII 1935 – 14 XI 2006)    
Dominanta semantyczna jako czynnik rozumienia wypowiedzi i tekstu    
Z problematyki badań nad zapożyczeniami semantycznymi    
Konstrukcje anaforyczne jako wskaźniki nawiązania w tekstach prasowych    
Od Ozyrysa po Sleep Time. Współczesne tendencje w nazewnictwie polskich zakładów pogrzebowych    
Synonimia w średniowiecznych przekładach kanonu mszy św. — uwagi wstępne    
Podmiot szeregowy w Rozmyślaniu przemyskim    
Językowy obraz chłopa (rolnika, włościanina) w tekstach publicystycznych końca XVIII w.    
Translated Title: The Linguistic Image of the Peasant in Journalistic Texts at the End of the 18th Century
Publication: Polish Language (1/2007)
Author Name: Jaworski, Józef;
Language: Polish
Subject: Philology / Linguistics
Issue: 1/2007
Page Range: 55-65
No. of Pages: 11
File size: 111 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
1.5 Euro (€)
Summary: This article, referring to some elements of cognitive linguistics, is an attempt to provide a reconstruction of the stereotyped image of the peasant recorded in journalistic texts at the end of the 18th century. The constituents which make up the stereotype of the peasant are categorized into definite types of configurations of aspects (facets) such as social, moral, existential and physical. In the interpretation of different notions, the concept of the linguistic image of the world is applied.
It is pointed out that the notion of the peasant present in the studied texts has profuse connotations. As found in the research, among the peasant’s characteristics, there is an overall predominance of positive traits like diligence, perseverance, patriotism, decisiveness, determination and valour in military actions; the negative traits relating to vices like drunkenness and conservatism. These traits, highlighted in particular configurations, constitute a relatively complete conceptual model (gestalt) of the peasant – considered here in the perspective of the journalistic texts from the end of the 18th century. In the formation of the image of the peasant in the source texts, diverse linguistic devices, mainly lexical and phraseological ones, are employed.
Keywords: Linguistic image of world; peasant in Polish language; stereotypes; prototypes
Niektóre formy adresatywne w języku mieszkańców wsi (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem)    
Rzekomo normańskie nazwisko Norwida    
Jak przemówiło Sarajewo w wierszu J.B. Zaleskiego?    
Rec.: Biblia brzeska 1563, Kalwin Publishing, Clifton, NJ (USA) oraz Collegium Columbinum, Kraków 2003, XXIX + 1351 ss.    
Rec.: Problemy frazeologii europejskiej, t. VII, red. A. M. Lewicki, Norbertinum, Lublin 2005, 87 ss.    
Kronika: III Kongres Polonistyki Zagranicznej «Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych», Poznań 9–10 czerwca 2006    
Kronika: Konferencja naukowa «W kręgu dialektów i folkloru (Małopolska)»    
Kronika: Obóz językowy w Niećkowie k. Szczuczyna    
Honorowe wyróżnienia za zasługi dla językoznawstwa    
Do naszych Autorów