C.E.E.O.L. main page

Zbornik radova Vizantoloskog instituta


Issue no.41 /2004


Publisher:

Vizantološki institut SANU

  Address: Knez Mihailova 35
Belgrade (11000), Serbia
  Phone: +381 11 637 095
  Fax: +381 11 637 095
  eMail: Inst.byz@sanu.ac.yu

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Садржај    
Библиографија радова академика Симе Ћирковића    
Јулијанова стратегија 361. године    
Прокопије о словенском врховном богу (Bella VII 14, 23): две критичке опаске    
Легендарне генеалогије византијских царева и њихових породица    
Легендарне генеалогије византијских царева и њихових породица - Сажетак    
Појам брака у римском, византијском и српском средњовековном праву    
Translated Title: The Concept of Marriage in Roman, Byzantine and Serbian Mediaeval Law
Publication: Byzantine Studies (41/2004)
Author Name: Šarkić , Srđan;
Language: English
Subject: History
Issue: 41/2004
Page Range: 99-103
No. of Pages: 5
File size: 120 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
4 Euro (€)
Summary: In this paper the author is exposing definitions of marriage that were accepted in Byzantium and mediaeval Serbia, although it was not insisted in them on wedding as a religious rite. Leo VI, at the end of the 9th century, was the first to prescribe Church benediction as an obligatory form of entering into marriage. Novels oflatter Emperors placed marriage under the complete jurisdiction of the Church, but they were not incorporated in Serbian translations of Byzantine legal miscellanies (Nomokanon of St. Sabba and Syntagma of Matheas Blastares). Therefore in articles 2 and 3 of Dusan's Law Code it was prescribed that no marriage could be contracted without wedding ceremony and Church benediction.
Илустрација друге ускршње хомилије Григорија Богослова    
Напомене о развитку терминологије насеља у Византији, посебно код Романа Мелода    
Један занемарени аспект симболике јабуке у византијској књижевности: поводом Vita Basilii (4. 14-20)    
Тропеофорос код Михаила Псела. Један пример политичке употребе реторике    
Тропеофорос код Михаила Псела. Један пример политичке употребе реторике - Сажетак    
Рама у титулатури угарских краљева    
Квазипатријарх у Епирској држави: аутокефални архиепископ "Бугарске" (Охрида) Димитрије Хоматин    
Рашка краљевина    
Племенити метали Србије и Босне и европско тржиште (XIV-XV вијек)    
Смисао грађења по узору. Примери у српској архитектури XIV века    
Развој хералдике у средњовековној Србији    
Развој хералдике у средњовековној Србији - Сажетак    
Молитве светих Симеона и Саве у владарском програму краља Милутина    
Молитве светих Симеона и Саве у владарском програму краља Милутина - Сажетак    
Ко је био деспот Торник из записа граматика Нестора    
Которско Мало веће и црква Свете Тројице    
Комитиса у светлости нових докумената    
Велики кнез и земаљски кнез    
Велики кнез и земаљски кнез - Сажетак    
Прилог проучавању фигура у тамбурима купола Богородице Љевишке у Призрену    
Берија у политици Стефана Душана    
Брига о рукописима: Две мало познате вести о српској култури у XIV веку    
Ђеновско грађанство Карла I Токо (2. X 1389)    
Породица Алберто (Боно) у Дубровнику у позном средњем веку    
Мљет као баштина которске властеле    
Helias и Blasius De Radoano (Илија и Влахо Радованови), дубровачки трговци у другој половиини XIV вијека    
Сандаљева удовица Јелена Хранић    
Српска породица Браковић - генеалопка и херадичка разматрања    
оторски кумерак солски у средњем веку    
Шта је Запад добио падом Византије?    
Непознато писмо Жан-Батист Тибоа, француског византолога-музиколога из 1899. године    
Писма Драгутина Анастасијевића Карлу Крумбахеру (1907-1909)    
Писма Драгутина Анастасијевића Карлу Крумбахеру (1907-1909) - Сажетак    
Натпис у Моливоклисији    
Натпис у Моливоклисији - Сажетак    
Савремени правни статус Свете Горе    
Савремени правни статус Свете Горе - Сажетак